Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie „Kruszywa”


Ogólne informacje:
W przypadku chęci publikacji artykułu na łamach czasopisma „Kruszywa” prosimy o kontakt mailowy (m.machura@elamed.pl) lub telefoniczny (32 788 51 43, 885 058 815).


Objętość tekstu:

 • artykuły przesyłane do redakcji mają objętość do 15 tys. znaków ze spacjami – wszystko zależy poruszanego zagadnienia,
 • redakcja zastrzega sobie prawo do dzielenia tekstów w przypadku, gdy będą one zbyt długie lub gdy będą zawierać dużo materiałów graficznych; tekst będzie w takim przypadku publikowany w kolejnych numerach magazynu,
 • tekst powinien zostać nadesłany w plikach *doc. i *pdf (Times New Roman 12 pkt, pojedyncza interlinia).


Części składowe tekstu:

 • imię i nazwisko autora (-ów), tytuł naukowy, afiliacja,
 • tytuł artykułu (nie powinien on być zbyt obszerny, powinien natomiast przyciągać uwagę i oddawać treść całego artykułu), podtytuł (jeśli zawartość artykułu narzuca zbyt długi tytuł, można użyć podtytułu, który dopełni informacji),
 • lead/streszczenie artykułu (kilkuzdaniowe wprowadzeniem do całej publikacji, mające zachęcić czytelnika, aby zagłębił się w jego zawartość),
 • śródtytuły (krótkie tytuły poszczególnych części artykułu, które nie tylko dynamizują tekst ale dzielą go wizualnie i szeregują go na poszczególne zagadnienia),
 • zdania lub wyrazy pogrubione (muszą mieć merytoryczne uzasadnienie i muszą stanowić najważniejsze stwierdzenia bądź wyrazy, na które autor pragnie zwrócić uwagę czytelnika),
 • bibliografia powinna być ujednolicona w następujący sposób:
 1. pozycje książkowe, np.: Martens N., Morciniec E.: Mały słownik niderlandzko – polski. Wiedza i Ty, Warszawa 2006.
 2. cytowane artykuły, np.: Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Sole organometaliczne w mieszankach mineralno – asfaltowych. „Magazyn Autostrady”, nr 6/2008, s. 6-42.


Prosimy o uzupełnienie artykułów o angielskie wersje tytułu, słów kluczowych (w j. polskim i angielskim) i streszczenia (maks. 450 znaków ze spacjami).


Materiał graficzny:

 • materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, tabele) powinny zostać nadesłane w jakości nadającej się do publikacji (minimum to 300 dpi w oryginalnym rozmiarze),
 • materiał graficzny powinien być wklejony do dokumentu tekstowego i przysłany osobno,
 • zdjęcia (fot.), tabele, rysunki (rys.) muszą mieć podpis,
 • każdy element graficzny powinien zostać kolejno ponumerowany,
 • sugerowane formaty plików graficznych to pdf, jpg, avi, tif, eps
 • w sytuacji, kiedy autor posiada jedynie odbitki zdjęć, które chciałby umieścić w artykule, należy przesłać je na adres redakcji, gdzie zostaną zeskanowane. Redakcja zwraca nadesłane materiały.


Dobre rady:

 • czytelnik jest najważniejszy – przygotowując tekst myślmy przede wszystkim o nim
 • ekonomia i estetyka – długie tytuły, śródtytuły nie są ani atrakcyjne, ani interesujące,
 • przejrzystość tekstu – wypunktowania przyciągają uwagę, jednak zbyt duża ich liczba zaburza płynność tekstu i nie jest dobrze przyjmowana przez czytelników,
 • redakcja nie stosuje podkreśleń w tekście, zamiast tego zaleca się używać pogrubienia (bolda),
 • każde zdjęcie wymaga podania jego źródła; zdjęcia pochodzące z Internetu mają zbyt słabą jakość do publikacji i są niewiadomego pochodzenia; redakcja nie publikuje zdjęć, do których osoba je nadsyłająca nie ma praw autorskich,
 • artykuły nadsyłane bez materiału graficznego będą uzupełniane przez redakcję we własnym zakresie.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij