W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na XXX Konferencję z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Wydarzenie odbędzie się 3-5 listopada 2021 r. Rytrze k. Nowego Sącza (Hotel "Perła Południa")

Lokalizacja:
Rytro k. Nowego Sącza
Data rozpoczęcia:
03.11.2021
Data zakończenia:
05.11.2021
Strona www:
https://konfere...

Konferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” są organizowane corocznie od 1990 r., na stałe wpisując się w kalendarium wydarzeń poruszających szeroko pojętą problematykę gospodarki surowcami mineralnymi. Jednocześnie przyczyniają się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, a także w zakresie m.in. prowadzenia działalności na obszarach prawnie chronionych oraz gospodarki odpadami, zwłaszcza wydobywczymi.
Głównym celem cyklicznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi (energetycznymi i nieenergetycznymi
W programie konferencji przewiduje się m.in.:
    • Sesję związaną z jubileuszem 30‑lecia Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”,
    • Otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w formie panelu dyskusyjnego nt. projektu dokumentu rządowego „Polityka Surowcowa Państwa”,
    • Sesję pt.: „Ochrona złóż kopalin jako podstawa bezpieczeństwa surowcowego Polski” w ramach projektu SafeMin4Europe finansowanego przez NAWA,
    • Sesję sponsorowaną przez KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącą wybranych aspektów gospodarowania zasobami rud metali,
    • Sesję współorganizowaną wraz z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Złóż Kopalin,
    • Sesję posterową z prezentacją prac przez cały czas trwania konferencji.

Szczegóły dotyczące spotkania mogą Państwo znaleźć pod linkiem: konferencja-aktualia.min-pan.krakow.pl

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij