Z żalem zawiadamiamy, że 23 lutego 2021 r. w wieku 79 lat zmarł prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke, wybitny ekspert w dziedzinie ekonomiki górnictwa i gospodarki surowcami mineralnymi, wieloletni pracownik Wydziału Górniczego.

Profesor Blaschke był absolwentem Wydziału Górniczego i na macierzystej uczelni pozostał jako naukowiec i nauczyciel akademicki do 1987 r. Był także związany z Polską Akademią Nauk i Politechniką Śląską w Gliwicach.

Jako autor kilkuset publikacji i opracowań z zakresu przeróbki i wzbogacania kopalin, ekonomiki górnictwa, restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa węglowego oraz gospodarki surowcami mineralnymi stał się ważną postacią okresu transformacji polskich kopalń węgla kamiennego do gospodarki wolnorynkowej. Zajmował się m.in. dostosowaniem krajowego górnictwa do funkcjonowania w Unii Europejskiej, problemami opłacalności eksportu węgla, organizacją handlu węglem, tworzeniem kombinatów górniczo-przetwórczych, zagadnieniami opłacalności wzbogacania węgla, opiniowaniem projektów nowych zakładów przeróbczych.

Pracował w wielu zespołach eksperckich rozwiązujących problemy cen węgla i oceniających szczegółowe plany restrukturyzacji kopalń. Współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz z przemysłem, na rzecz którego wykonał ponad 160 opracowań naukowo-badawczych.

Był członkiem wielu komitetów naukowych PAN i PAU, Coal Preparation Society of America oraz Coal Preparation Society of India, kolegiów redakcyjnych licznych czasopism naukowych i fachowych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Polskiego Komitetu Światowych Kongresów Górniczych, Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego, Lions Clubs International – LC Kraków Stare Miasto, Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, rad naukowych Wydziału Geologii i Ochrony Środowiska AGH, Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, ministerialnych zespołów roboczych i eksperckich w ministerstwach: Ochrony Środowiska, Przemysłu i Handlu oraz Gospodarki.

Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Był kilkakrotnym laureatem nagród Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Edukacji oraz Rektora AGH. Otrzymał też wiele innych nagród, tytułów i odznaczeń (m.in.: Nagroda im. Prof. W. Budryka, Honoris Gratia, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Zasłużony dla Górnictwa, Odznaka Tysiąclecia, Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zasłużony dla Górnictwa, Honorowa Odznaka SITG, Honorowa Odznaka NOT, Platynowy Laur „Pro publico bono” przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

źródło: agh.edu.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij