20 października 2020 r. dr Piotr Dziadzio objął stanowisko Głównego Geologa Kraju i podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Piotr Dziadzio jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. W 1999 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy „Sedymentologia utworów miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego między Leżajskiem a Lubaczowem”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Tadeusz Peryt.

Główny Geolog Kraju w 2001 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National Louis Univerisity w Nowym Sączu. Posiada uprawnienia geologiczne kat. I. Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych.

Piotr Dziadzio rozpoczął karierę zawodową w 1992 r. w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. W latach 1993-2006 pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Sp. z o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z wydobyciem surowców. Od 2013 był pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – PIB.

W 2004 r. Piotr Dziadzio został redaktorem naczelnym czasopisma „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” i pełnił tę funkcję do lipca 2019 r. W latach 2001 - 2008 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i członkiem International Association of Sedimentologists. W 2016 r. został wybrany sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, był również rzeczoznawcą tej organizacji w zakresie geologii naftowej. Od 2016 r. jest sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council). Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia oraz Odznaczenie Honorowe Zasłużony dla Górnictwa RP, którą otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa w 2008 r.

Główny Geolog Kraju wykonuje kompetencje ministra środowiska z zakresu administracji geologicznej oraz nadzoru nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej.

źródło: pgi.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij