Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego opublikowany został właśnie Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2019 r.

Zawiera dane z 14 247 krajowych złóż kopalin. Informacje pogrupowane zostały pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny. Źródłem danych do sporządzenia publikacji są dokumentacje geologiczne złóż zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji geologicznej – ministra środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum Geologicznego. Informacje na temat ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia są przekazywane przez użytkowników złóż w formie formularzy sprawozdawczych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 t.j.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. poz. 1568 z późn. zm.). Tegoroczna publikacja stanowi 67. edycję wydania i jest najbardziej aktualnym corocznie źródłem wiedzy o polskich udokumentowanych zasobach złóż. W tym roku został opracowany również Bilans perspektywiczny zasobów kopalin w Polsce, dzięki czemu obie publikacje są komplementarnym źródłem wiedzy o krajowej bazie kopalin.


Źródło i fot.: pgi.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij