31 lipca 2020 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada m.in.:
- przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnień dla geodetów,
- wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych,
- usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
- zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.

Ustawa wprowadza także uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych, możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili (zgłoszenia będzie można dokonać w ciągu 5 dni) oraz mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały. Przestaną być wymagane zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych oraz wprowadzona dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat.

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Po wejściu w życie ustawy bezpłatnie i online będzie można pobierać ze strony www.geoportal.gov.pl:
- dane topograficzne (BDOT10k),
- ortofotmapę,
- dane pomiarowe LIDAR,
- Numeryczny Model Terenu,
- dane o osnowach geodezyjnych,
- podstawowe dane o działkach i budynkach.

Źródło: gugik.gov.pl
fot.: istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij