Obecnie w trakcie realizacji jest kilka istotnych programów wyprowadzających ruch z zatłoczonych miast – m.in. Program budowy 100 obwodnic, Program Budowy Dróg Krajowych, rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała podsumowanie inwestycji drogowych, które pozwalają wyprowadzić ruch z zatłoczonych miast.

Program budowy 100 obwodnic

8 lutego br. Minister Infrastruktury ogłosił projekt Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Po analizie potencjalnych korzyści dla sieci drogowej wyodrębniono 100 inwestycji na liście podstawowej oraz 53 na liście zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji. Do Programu przesunięto siedem z jedenastu obwodnic znajdujących się na liście rezerwowej PBDK 2014-2023, tym samym zapewniając ich finansowanie i możliwość realizacji. Są to drogowe obejścia Głogowa (DK12), Strzelec Krajeńskich (DK22), Starogardu Gdańskiego (DK28), Krosna Odrzańskiego (DK29), Kostrzyna nad Odrą (DK31), Wąchocka (DK42) i Ostrołęki (DK61).  Program obejmuje inwestycje poza siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale niektóre z tych inwestycji ułatwią bezpośredni dojazd do dróg szybkiego ruchu. Koszt całego Programu to prawie 28 mld zł. Finansowany będzie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji, a także wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat i środki UE pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Dla obwodnic Wąchocka (DK42) oraz Lipska (DK79) ogłoszono już przetargi na wybór wykonawców. Do końca roku ogłoszone mają zostać postępowania przetargowe m.in. dla obwodnic Sztabina, Suchowoli (obie na DK8), Strzelec Krajeńskich (DK22), Brzezia (DK25), Smolajn (DK51), Gostynia (DK12), Grzymiszewa (DK72), Koźmina Wielkopolskiego (DK15), Żodynia (DK32), Gryfina (DK31), Szczecinka (DK20) oraz Pułtuska (DK61).

Sieć dróg szybkiego ruchu

Autostrady i drogi ekspresowe w znacznym stopniu przyczyniają się do wyprowadzenia ruchu z centrów miast, co wpływa korzystnie zarówno na podróżujących, jak i na mieszkańców. Nierzadko autostrady i drogi ekspresowe oprócz funkcji ciągów tranzytowych, pełnią również rolę obwodnic. Tak jest chociażby z funkcjonującą już obwodnicą Radomia na S7, Częstochowy na A1, Bydgoszczy na S5, Ryk czy Kołbieli na S17, Łodzi w ciągu S14, czy odcinków S2 w Warszawie uzupełniających obwodnicę stolicy. Dzięki budowie S61 powstanie również obwodnica Łomży, S19 ominie Białystok, Bielsk Podlaski, Kraśnik i Janów Lubelski, na S12 powstanie obwodnica Chełma, a na S17 obwodnica Zamościa i realizowana obecnie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. W przygotowaniu są kolejne trasy omijające miejscowości – np. w ciągu S10 i S11.

Program Budowy Dróg Krajowych

Po aktualizacji PBDK 2014-2023 w czerwcu 2020 r. i zwiększeniu limitu wydatków do 163,9 mld zł, Program ma zakończyć się budową łącznie 3767,9 km dróg. Na ten wynik złożą się m.in. autostrady o długości ponad 324 km, drogi ekspresowe o długości blisko 2949 km oraz 43 obwodnice o łącznej długości ok. 447 km. Do 24 czerwca 2020 r. oddano do ruchu 1186 km nowych dróg, z czego blisko 58 km autostrad i prawie 1000 km dróg ekspresowych. Wśród oddanych odcinków dróg jest też 17 obwodnic o łącznej długości ok. 162 km. Doliczając zrealizowane poza PBDK cztery obwodnice, to ich łączna długość wynosi ponad 176 km. W realizacji jest 16 obwodnic o łącznej długości ok. 180 km, a dla obwodnic Ostrowca Świętokrzyskiego (ok. 3 km) i Oświęcimia (ok. 9 km) wybrano najkorzystniejsze oferty i po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostaną podpisane umowy.

W tym roku oddano do ruchu obwodnicę Sanoka (DK28) i Węgorzyna (DK10), a w wakacje zostanie  oddana obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej (DK73). Do tego dojdą jeszcze odcinki dróg ekspresowych stanowiące obwodnice: Wałcza, Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na S10, Kołbieli na S17 oraz odcinek S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie, który uzupełni obwodnicę Bydgoszczy.

W realizacji są obwodnice: Kępna i Olesna na S11, Tomaszowa Lubelskiego na S17, Łańcuta (DK94), Iłży (DK9), Nowego Miasta Lubawskiego (DK25), Kędzierzyna-Koźla (DK40), Praszki (DK45), Niemodlina (DK46), III etap w Legionowie (DK61), Morawicy i Woli Morawieckiej (DK73), Stalowej Woli i Niska (DK77) oraz Poręby i Zawiercia (DK78). W ramach budowy S14 powstaje zachodnia obwodnica Łodzi.

W przygotowaniu jest 14 obwodnic o łącznej długości ponad 110 km, dla których zapewnione są środki na realizację. To obwodnice m.in. Chełma (S12), Radomska (DK42), Kołbieli (DK50), Zatora (DK28), Łochowa (DK62) czy Opatowa (S74).


Źródło i fot.: gddkia.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij