Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 500 mln zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na rozbudowę odcinków dróg i wzmocnienie ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawę odwodnienia, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczenie przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Zadania będą realizowane w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

Województwo dolnośląskie:

- budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu; zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o długości 485 m i wysokości 7 m, w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego autostrady A8 w rejonie posesji zlokalizowanych przy ul. Melioranckiej we Wrocławiu;
realizacja: 2020 r.;

- budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu; zadanie obejmuje budowę ekranu akustycznego o łącznej długości ok. 750 m i wysokości 6 m w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego A8 w rejonie posesji zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Żernickiej;
realizacja: lata 2020-2021.

Województwo mazowieckie:

- budowa ekranów akustycznych w ciągu DK 61 na odcinku od ul. Głównej w m. Stasi Las do skrzyżowania z ul. Karolińską w Serocku zadanie przewiduje budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 90 m po lewej stronie drogi krajowej nr 61;
realizacja: 2021 r.;
    
- rozbudowa DK79 na odc. Magnuszew – Ryczywół; zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś; w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę skrzyżowań, budowę/przebudowę zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo–rowerowych, budowę dróg do obsługi terenów przyległych, systemu odwodnienia oraz oznakowania i urządzeń BRD;  realizacja: lata 2023-2025.

Województwo lubelskie

- rozbudowa DK 27 na odc. Żary – Nowogród Bobrzański; zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK27 do 11,5 t/oś oraz budowę obwodnicy m. Bieniów; w ramach zadania wykonana zostanie również m.in. przebudowa skrzyżowań, rozbudowa zatok autobusowych, budowa wiaduktu, kanału technologicznego oraz ścieżki rowerowej;
realizacja: lata 2024-2029.

Województwo zachodniopomorskie

- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno; zadanie obejmuje  budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku 1,05 km;
realizacja: 2020 r.

Województwo świętokrzyskie

- rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów – Sobótka; zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś, dobudowę opasek zewnętrznych 2 x 0,5 m, przebudowę przepustów pod drogą główną, przebudowę zatok i chodników, uzupełnienie brakujących chodników, przebudowę skrzyżowania z drogą kolejową (wiadukt);
realizacja: lata 2023-2025.

Województwo śląskie

- budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w Pszczynie w rejonie ul. Żeglarskiej; zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych o długości około 700 m i wysokości około 5,5 m oraz przebudowę ul. Żeglarskiej o długości około 500 m;
realizacja: lata 2020-2021.

Województwo warmińsko-mazurskie

- rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental; zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK15 do 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowania na rondo w km 346 + 300, likwidację skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214N, budowę korpusu drogowego o przekroju jednojezdniowym 1 x 2, odtworzenie istniejących zatok autobusowych w innej lokalizacji wraz z peronami i dojściami oraz budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia drogowego przeznaczonego dla przejść dla pieszych;
realizacja: lata 2022-2023.

Źródło i fot.: gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij