GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 26 czerwca 2020 r. Jest to ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski.

- Droga ekspresowa S7 to kluczowy szlak komunikacyjny w układzie północ-południe łączący Trójmiasto, Warmię, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków i Podhale. Ogłaszamy ostatni przetarg na odcinek S7 w woj. małopolskim na północ od Krakowa. To przełamanie wieloletniej niemocy. Pozostałe odcinki są w realizacji. Dotrzymujemy słowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) będzie należało:
- zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,3 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
- uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
- wybudowanie drogi ekspresowej o długości ok. 5,3 km wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Ponadto przebudowane zostaną istniejące drogi kolidujące z S7 z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu drogi ekspresowej powstanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt.

Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej kolidujące z inwestycją (m.in. urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, gazowe, urządzenia melioracyjne i kolejowe). Po zakończeniu robót wykonana będzie pełna rekultywacja terenów zajętych przez plac budowy, zaplecza techniczne i socjalne oraz drogi tymczasowe wykonane na potrzeby budowy.

Zgodnie z warunkami przetargu prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe będą wliczane. Minimalny termin realizacji, który może zaoferować wykonawca w postępowaniu przetargowym, wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Odcinek S7 Miechów – Szczepanowice jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:
- Moczydło – Miechów, dł. ok. 18,7 km,
- Miechów – Szczepanowice, dł. ok. 5,3 km,
- Szczepanowice – Widoma, dł. ok. 13,1 km,
- Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. ok. 18,3 km.

16 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów. Wkrótce plac budowy zostanie przekazany wykonawcy. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Przedłużenie prac na etapie przygotowania dokumentacji i uzyskiwania decyzji środowiskowej dla odcinka S7 Miechów – Szczepanowice spowodowane było przez odwołania kierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i sądu przez część mieszkańców Poradowa niezadowolonych z przebiegów proponowanych wariantów drogi.

Na ponad 13-kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały bez większych przerw w okresie zimowym. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi ponad 29 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

Dla odcinka S7 Widoma – Kraków trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Po ukończeniu budowy drogi ekspresowej S7 w województwie małopolskim, co zaplanowane jest w drugiej połowie 2024 r., kierowcy będą mogli w komfortowych warunkach przemieszczać się pomiędzy Krakowem i Warszawą. Poprawi się bezpieczeństwo, komfort jazdy i skróci czas przejazdu. Jest to bardzo istotne także dla ruchu międzynarodowego. Droga S7 jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77 przebiegającej od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne.

Źródło i fot.: gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij