Stowarzyszenie Producentów Cementu przesłało do Minister Rozwoju list z rozwiązaniami wspierającymi przemysł budowlany i cementowy w dobie pandemii.

Sygnatariuszami listu są: przewodniczący SPC Krzysztof Kieres oraz dyrektor biura SPC Jan Deja. Podkreślają oni, że należy podjąć konkretne działania, które pozwolą na ochronę i utrzymanie gospodarki w czasie kryzysu.

W liście przypomniane zostało, że polskie budownictwo stanowi ok. 10% PKB, a przemysł cementowy wytwarza ok. 1% PKB. Budownictwo jako koło zamachowe gospodarki jest szczególnie wrażliwe na zaburzenia rynkowe. W tym kontekście ważne jest utrzymanie ciągłości inwestycji oraz zamówień publicznych, gdyż załamanie branży budowlanej i cementowej może wpłynąć bezpośrednio na wiele innych branż. Utrata płynności wywołałaby efekt domina, czego skutkiem byłaby fala upadłości i zwolnień pracowników.

Cement i beton jako podstawowe materiały budowlane stanowią istotny element w polskiej gospodarce. Obecnie w Polsce działa 13 zakładów cementowych – większość z nich znajduje się w niewielkich miejscowościach w słabiej rozwiniętych gospodarczo częściach kraju. Nierzadko zakład taki stanowi podstawę utrzymania całych rodzin. Obecnie w przemyśle cementowym zatrudnionych jest ok. 4 tys. pracowników, a po uwzględnieniu całego łańcucha dostaw sektor ten tworzy ponad 25 tys. miejsc pracy. Łącznie daje to ok. 1,5 mld zł podatków, które sektor wnosi do budżetu, a które później wykorzystywane są m.in. w działalności administracji samorządowej.

Sygnatariusze listu apelują o podjęcie działań mających na celu utrzymanie ciągłości ich funkcjonowania oraz zatrudnienia pracowników, zapewnienia kontynuacji rozpoczętych inwestycji publicznych, realne programy wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego, ogłaszanie nowych projektów inwestycyjnych, zwiększenie funduszy pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i utrzymanie ciągłości w wystawianiu decyzji administracyjnych. Mechanizmy te pozwolą przetrwać i utrzymać się sektorowi budowlanemu w czasie pandemii.


Źródło i fot.: Stowarzyszenie Producentów Cementu


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij