Projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt reguluje kwestię homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (np. lokomotywy, koparki, walce) oraz ustanawia system nadzoru nad tym rynkiem. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Dotychczas homologacji udzielał Instytut Transportu Samochodowego. Zgodnie z nowym projektem homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Dodatkowo utworzony został system nadzoru nad rynkiem silników spalinowych do maszyn nieporuszających się po drogach – sprawować go będą organy Inspekcji Ochrony Środowiska, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt zakłada również sankcje dla producenta, przedstawiciela producenta, importera, dystrybutora lub producenta oryginalnego sprzętu, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.gov.pl
Fot.: istock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij