6-8 listopada 2019 r. w Rytrze koło Nowego Sącza odbyła się XXIX Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”.

Organizatorem była Pracownia Polityki Surowcowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju. Wydarzenie to zostało objęte patronatem medialnym magazynu „Kruszywa” oraz czasopisma „Surowce i Maszyny Budowlane”. Partnerem Konferencji była spółka JSW Innowacje S.A., a sponsorem – firma Polska Grupa Górnicza S.A.

W trakcie XXIX Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” wiele uwagi poświęcono dyskusji nad aktualnymi problemami polskiej geologii i górnictwa oraz kompleksowej wizji zmian w tym obszarze. Referaty i postery prezentowane podczas konferencji dotyczyły istotnych bieżących zagadnień – aktualnych problemów prawnych geologii i górnictwa, wystarczalności bazy zasobowej kraju, bezpieczeństwa surowcowego Polski, problematyki procesów społecznych związanych z przebiegiem procesu koncesyjnego i eksploatacją kopalin, wystąpień mineralizacji metalami rzadkimi i złóż rud metali, perspektyw wykorzystania iłu poznańskiego w przemyśle ceramicznym, udostępniania informacji o surowcach mineralnych z baz danych PIG-PIB oraz informacji geologicznej w Polsce, a także założeń i wyników prac prowadzonych w ramach europejskich projektów surowcowych.


Łącznie zaprezentowano 35 referatów i 8 posterów, a udział wzięło 150 osób reprezentujących jednostki badawcze i naukowe oraz przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla (m.in. starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie), a także wielu przedsiębiorstw górniczych, firm doradczych i kancelarii prawnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij