10.10.2019 r. przedstawiciele zarządów kluczowych firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z rynkiem budowlanym wyraziło swoje opinie w temacie zagrożeń czyhających na branżę.

W głosowaniu przeprowadzonym podczas wydarzenia aż 60% jego uczestników wskazało brak pracowników oraz rosnące koszty pracy jako największe wyzwanie, z jakim będzie musiała zmierzyć się branża budowlana w 2020 r. W ocenie 20% głosujących to osłabienie popytu na usługi budowlane będzie stanowić największe zagrożenie w przyszłym roku, a jedynie 7% uczestników badania wskazało rosnące koszty materiałów budowlanych za największe wyzwanie.

Wyniki te są zbieżne z rezultatami badania firm budowlanych przeprowadzonego przez PMR, zaprezentowanymi w raporcie „Sektor budowlany w Polsce – II połowa 2019”. Niedobór pracowników w budownictwie wraz z rosnącymi kosztami pracy i materiałów budowlanych były najczęściej wskazywanymi czynnikami utrudniającymi prowadzenie działalności w budownictwie, szczególnie infrastrukturalnym.

Kluczowe dla branży inżynieryjnej są oczywiście wielomiliardowe programy inwestycyjne, takie jak PBDK (obecnie realizowane projekty o wartości ponad 55 mld zł) oraz KPK (w realizacji inwestycje o wartości ok. 41 mld zł). Występuje wciąż ogromny potencjał modernizacji w segmencie infrastruktury transportowej czy energetycznej. Niewątpliwie więc w sektorze inżynieryjnym mamy do czynienia z niezwykle wysokim poziomem inwestycji. Jednak ich skala w połączeniu z długotrwałym charakterem determinują problematyczność realizacji, co z kolei generuje kłopoty firm z branży. W opinii 38% uczestników Forum szczyt prac budowlanych finansowanych z unijnego budżetu nastąpi w 2021 r., natomiast rok wcześniej i rok później kumulację prac przewiduje odpowiednio 23% i 20% przedstawicieli branży.

Podczas wydarzenia za najbardziej perspektywiczny segment rynku budownictwa inżynieryjnego zostały uznane koleje, na które wskazało aż 69% osób biorących udział w głosowaniu. Na drugim miejscu znalazły się drogi (18%), natomiast pozostałe segmenty za najszybciej rosnące w najbliższych latach uznało jedynie kilka procent reprezentantów budowlanej branży. Także w 2018 r. koleje wygrały w tym rankingu (52%), jednakże z dużo mniejszą przewagą nad drogami (34%).

W budownictwie inżynieryjnym wciąż jednak pozostaje nierozwiązany problem waloryzacji starszych kontraktów z lat 2015-2018. Według Tomasza Żuchowskiego, p.o. dyrektora GDDKiA, stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dopuszczające waloryzację takich kontraktów wnosi niewiele nowego do wyjaśnienia tego problemu – nie ma szans na wprowadzenie waloryzacji „z automatu”, a każda inwestycja musi być rozpatrywana indywidualnie.
Forum Budownictwo w Polsce to coroczna branżowa debata, podczas której omawiane są najnowsze dane, prognozy i strategie decydujące o kształcie rynku. Uczestnicy Forum jak zwykle jako pierwsi mogli zapoznać się z danymi pochodzącymi z najnowszego raportu PMR – „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2019 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”. Dzięki obecności kluczowych graczy wydarzenie stało się stałym miejscem pozyskania wiedzy o sektorze i realizowanych projektach.

Szymon Jungiewicz
Fot.: Organizator


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij