Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki odbyła się 8-10 października w Sopocie.

Wydarzenie łączy energetykę oraz naukę z praktyką biznesową. Propagacja osiągnięć naukowych jest wykorzystywana do rozwoju branży oraz mitygacji ryzyk w wytwarzaniu i zagospodarowaniu UPS-ów. Wymiernym efektem konferencji zawsze są spotkanie ludzi oraz wymiana myśli i idei, a także wzmacnianie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Konferencja umożliwia również zapoznanie się z myślą naukową branżowym specjalistom. Poszukiwanie przez praktyków wspólnie z naukowcami recept i rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynku UPS-ów jest szansą, jaką energetyka winna przekuć na swój sukces, a dokumenty rządowe, jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju i dedykowana jej Mapa Drogowa, mogą już wkrótce stać się motywacją dla budowania polskiego modelu w tym obszarze. Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wymagania mogą już niedługo przyczynić się do powstawania nowych wytwórców i firm zagospodarowujących UPS-y. Konkluzje BAT dla energetyki już w perspektywie 2021 roku pokażą wartość UPS-ów, do tej pory niedostrzeganą. Głównym celem poszczególnych wystąpień panelowych oraz dyskusji było formułowanie konkretnych propozycji nowych koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynków ubocznych produktów spalania zgodnie z zasadą pierwszeństwa dla wtórnych. Konferencja Popioły z Energetyki jest spotkaniem interdyscyplinarnym łączącym świat nauki oraz takie branże jak: energetyka, budowa i eksploatacja kotłów, instalacje oczyszczania spalin, budownictwo, drogownictwo, górnictwo, rolnictwo, recykling, gospodarka komunalna oraz pokrewne, wykorzystujące uboczne produkty energetyki. 

Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij