Na stronach PIG-PIB pojawiły się nowe arkusze map geologicznych i hydrogeologicznych.

PIG-PIB udostępnił na swoich stronach Mapę koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów oraz nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski i Mapy Hydrogeologicznej Polski.

Mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie (…) węglowodorów (…) są aktualizowane co miesiąc na podstawie informacji przesyłanych z ministerstwa do spraw środowiska oraz danych gromadzonych na bieżąco w bazie MIDAS. Użytkownik ma również dostęp do danych tj.: numer i nazwa koncesji, rodzaj koncesji, numer i data decyzji koncesyjnej, kopalina, cel poszukiwawczy, grupa kapitałowa, przedsiębiorca/operator.

Nowe dane opisane są jako ,,Węglowodory – koncesje (poszukiwawcze, rozpoznawcze, łączne)" i są dostepne jako usługa WMS (https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/surowce_mineralne/konc_weglowodor/MapServer/WMSServer), plik SHP (cbdg_koncesje_weglowodory_RRRR_MM_DD.zip), warstwa informacyjna w Portalu GEOLOGIA lub warstwa informacyjna w mobilnej aplikacji GeoLOG.

Udostępniona została również duża partia arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny – Wrażliwość na zanieczyszczenia i Jakość wód – dodano 322 arkusze i 18 tekstów z objasnieniami i obecnie dostępnych jest 822 arkusze i 413 tekstów objaśnień. Mapa zbiorcza MHP Pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie zawiera informacje o wrażliwości wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie, granicach jednostek hydrogeologicznych warunków występowania pierwszego poziomu wodonośnego, obiektach i działaniach antropogeniczne pogarszających stan fizyko-chemiczny wód pierwszego poziomu wodonośnego (obszary przekształcone antropogenicznie, ogniska zanieczyszczeń), obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW. Mapa zbiorcza MHP Pierwszy poziom wodonośny – jakość wód zawiera dane o zawartości związków azotu w wodach pierwszego poziomu wodonośnego, wybranych wskaźniki jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego w punktach opróbowania (azotany, azotyny, jon amonowy, siarczany, chlorki, pH, PEW).


Dodano także 17 arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 i 9 tekstów objasnień – dostępnych jest teraz 1036 arkuszy i 1021 tekstów.


Źródło i fot.: pgi.gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij