21.11.2019 r. konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Budimex SA oraz Budpol Sp. z o.o. zakończyło po 120 dniach układanie nawierzchni betonowej w ciągu autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia.

Zgodnie z umową podpisaną 24.07.2019 r. na odcinku 20 km wykonano prace zabezpieczające, ułożono nawierzchnię, dokończono budowę wiaduktów i węzłów.

Kontynuację dalszych prac na odcinku od km 417 + 530 do km 437 + 800, z którego zszedł poprzedni wykonawca, rozpoczęto już następnego dnia po podpisaniu umowy, tj. 25.07. Przy realizacji budowy wykorzystano specjalistyczny sprzęt STRABAG – 100 dużych, specjalistycznych jednostek sprzętu, w tym rozściełacz do układania nawierzchni z betonu cementowego. Beton na potrzeby projektu wyprodukowany był we własnej wytwórni mieszanki betonowej. Na budowie w sposób ciągły w szczytowym okresie pracowało łącznie około 1000 osób. 

Odcinek autostrady A1 powstał na terenie województwa śląskiego i pełni funkcję obwodnicy Częstochowy. W zakresie prac realizowanych przez STRABAG wykonano roboty zabezpieczające na ciągu głównym wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego i podbudowy z betonu chudego na 1/3 całego odcinka. Łącznie ułożono 291 074 m2 nawierzchni z betonu cementowego oraz 276 255 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Daje to w sumie 567 329 m2 nawierzchni – co odpowiada powierzchni 80 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Obecnie wykonano 50% pozostałych robót ujętych w zakresie realizowanych prac, w tym między innymi roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych.

Na odcinku A1 powstało 14 wiaduktów autostradowych, 1 wiadukt kolejowy, 5 mostów zintegrowanych z przejściem dla zwierząt, 7 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych.

Realizowane są również prace towarzyszące związane z odwodnieniem i kanalizacją deszczową autostrady i dróg poprzecznych, robotami melioracyjnymi, budową zbiorników i kanałów hydrotechnicznych, oświetleniem dróg, robotami elektroenergetycznymi, budową kanału technologicznego, przebudową linii telekomunikacyjnych oraz przebudową wodociągu.


• Łączna wartość inwestycji: 434,4 mln PLN brutto.
• Udział STRABAG: 44% (lider konsorcjum).
• Całość nawierzchni betonowej na 20-kilometrowym odcinku wykonana została w 120 dni.
• Łącznie ułożono 567 329 m2 – co odpowiada powierzchni 80 boisk piłkarskich.
• W szczytowym okresie na budowie pracowało około 1000 osób i 100 jednostek specjalistycznego sprzętu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij