Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe Prawo zamówień publicznych, które mają wejść w życie w 2021 r.

Rynek zamówień publicznych jest w Polsce szacowny na ok. 202 mld zł, co stanowi ponad 9% PKB. Po doliczeniu zamówień udzielanych poza ustawą rynek ten wynosi 234,6 mld zł. Jest to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce – prawie 34% podmiotów zamawia w ten sposób towary, usługi i roboty budowlane. Dla wielu przedsiębiorców takie zamówienia to ponad połowa przychodów.

Wśród głównych problemów, które ma rozwiązać nowa ustawa, wymienia się m.in.: mały udział MŚP w rynku zamówień publicznych, brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy, wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych, koncentrację na spełnieniu wymogów formalnych, nieefektywny system kontroli.

W nowej ustawie znajduje się kilka kluczowych propozycji, m.in.:
- zasada efektywności – nakierowanie na uzyskanie produktu najlepszej jakości;
- poprawa pozycji podwykonawców – kwestie kar umownych, płatności czy waloryzacji nie mogą być mniej korzystne niż w przypadku wykonawców;
- częściowe płatności i zaliczki – pozwoli to na zwiększenie udziału MŚP poprzez płatności częściowe czy podział zamówień na części;
- klauzule abuzywne i nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia – wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych wpłynie na zrównoważenie pozycji stron;
- jeden sąd ws. zamówień publicznych – projekt zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych;
- zasada koncyliacji – ugodowe załatwianie sporów między wykonawcą a zamawiającym jest tańsze i szybsze niż wejście na drogę sądową;
- usprawnienie systemu kontroli.

– Podpisanie przez prezydenta nowego PZP to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki, a dla mojego resortu – powód do satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Przewidziana w niej zasada efektywności spowoduje, że zamawiający, zamiast przywiązywać uwagę tylko do najniższej ceny, będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska. Pozwoli to odnaleźć się na rynku małym przedsiębiorcom, którzy oferują dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. – Dziś często pojawiają się problemy z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, przez co, w trakcie wykonywania umów, wykonawcy muszą ponosić dużo większe koszty, niż początkowo zakładali. Skutkuje to czasem zrywaniem kontraktów i zatrzymaniem prac przy ważnych inwestycjach, np. drogowych. Nowe PZP nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów, które ochronią firmy przed takimi sytuacjami – jeżeli wzrosną ich koszty, wzrośnie również ich wynagrodzenie. Z kolei, jeżeli ceny mocno spadną, wykonawcy także podzielą się zyskiem z zamawiającym.

Wiceminister Marek Niedużak, który nadzorował prace nad projektem, dodaje: – Firmy realizujące przetargi obecnie często tracą przez wygórowane kary umowne. Nowa ustawa zakazuje umów, które będą przewidywały kary za błędy, które nie są winą wykonawcy. Nakazuje też określenie z góry, jaka będzie maksymalna wysokość kar, żeby firmy mogły przygotować się na wykonywanie umowy. Nowe PZP zrywa z koniecznością oczekiwania na zapłatę za wykonanie pracy aż do końca umowy. W dłuższych umowach wykonawcy będą otrzymywać zaliczki i wynagrodzenie za wykonane etapy prac, dzięki czemu poprawi się ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia – zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę – to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym – w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln złotych będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających, jak i firm startujących w przetargach. Wprowadzamy też do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z rynku prywatnych firm – dokonywanie wnikliwych analiz przed organizacją przetargów i ocenę błędów po wykonaniu zamówienia – tak, aby przetargi stały się prostsze i bardziej atrakcyjne dla firm.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak podkreśla: – Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowego Prawa zamówień publicznych to dobra wiadomość dla wszystkich uczestników rynku. Liczymy, że zaproponowane i szeroko konsultowane rozwiązania, takie jak np. uproszczenie procedury dla zamówień o mniejszej wartości zachęci większą liczbę firm do udziału w postępowaniach, przez co staną się one bardziej konkurencyjne niż dotychczas. Z uwagi na znaczenie proponowanych rozwiązań przewidziany został długi okres vacatio legis, tak aby uczestnicy rynku mieli czas na zaznajomienie się z nowymi przepisami. Mając na względzie charakter wprowadzanych zmian, Urząd Zamówień Publicznych szykuje cykl szkoleń w zakresie nowych regulacji.

– Chcemy, by ułatwienia przewidziane w nowym PZP pomogły zmienić obecną sytuację, w której system zamówień to swoisty „klub dla wybranych”. Braki i wady obecnie obowiązujących przepisów powodują, że system ten z roku na rok jest coraz mniej konkurencyjny. Średnia liczba ofert składanych w przetargach w 2018 r. wynosiła raptem 2,19, gdy w 2017 r. było to 2,38; w roku 2016 - 2,87; a w 2015 – 2,90. Tymczasem w systemie zamówień co roku państwo wydaje ogromne kwoty. Mówimy o ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i aż 202 mld w 2018 r. Chcemy, aby te pieniądze – zamiast, jak dotychczas, trafiać do wąskiego grona beneficjentów – służyły wzmocnieniu polskich firm. Aby zwiększały innowacyjność naszej gospodarki i pomagały nam osiągać strategiczne cele gospodarcze i społeczne – konkluduje minister Jadwiga Emilewicz.    


Źródło i fot.: gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij