10-13.09 odbyła się 18. edycja Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019.

Targi to wydarzenie z wieloletnią historią. Jak podkreśla dyrektor Polskiej Techniki Górniczej Iwona Gramatyka, która była organizatorem targów, górnictwo to branża istotna dla całego regionu. Podczas wydarzenia obecni byli m.in. przedstawiciele władz lokalnych i rządu. Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, a także pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, podkreślał, że celem górnictwa na najbliższe lata jest jego unowocześnienie i bardziej ekologiczne spalanie węgla.

Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, mówił o bezpieczeństwie energetycznym Polski oraz podkreślił fakt, że węgiel jeszcze długo będzie podstawowym nośnikiem energii i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego górnictwo musi być wydajne, bezpieczne i ekonomiczne. W podobnym tonie wypowiadał się Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Podczas otwarcia targów krótkie przemówienia wygłosili również Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, i prezydent Katowic Marcin Krupa. Wszyscy podkreślali długą tradycję górnictwa, a jednocześnie potrzebę coraz nowocześniejszych rozwiązań.

Podczas czterech dni konferencji uczestnicy targów mogli odwiedzić stoiska 350 wystawców z 12 krajów. Wśród nich znalazły się firmy produkujące maszyny i urządzenia zwiększające efektywność oraz bezpieczeństwo pracy, a także promujące nowe rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki stosowane w górnictwie.

Oprócz części targowej organizatorzy przygotowali również szereg konferencji i paneli dyskusyjnych. Pierwszego dnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Górnicza na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej. Uczestnicy mogli także wziąć udział w panelach dyskusyjnych m.in. na temat strategii surowcowej Polski. Wieczorem podczas uroczystego bankietu organizatorzy wręczyli nagrody wystawcom, a także uhonorowali innowacyjne produkty i rozwiązania technologiczne.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij