9-11.09.2019 r. w Kielcach odbyła się VII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego.

Organizatorami wydarzenia były: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych.

Konferencja rozpoczęła się od dynamicznego pokazu maszyn firmy Catepillar w Lafarge Kopalnia Dolomitu „Radkowice”. Po powrocie z pokazu referat wprowadzający pt. „Aktualne problemy górnictwa odkrywkowego w Polsce” wygłosił prof. dr hab. inż. Z. Kasztelewicz. W konferencji wzięło udział około 320 uczestników. W tej imponującej liczbie było wielu przedstawicieli ministerstw z sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii Adamem Gawędą na czele oraz prezesami PGE GiEK. Licznie reprezentowane były: kopalnie węgla brunatnego i surowców skalnych, uczelnie (AGH, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska), instytuty naukowo-badawcze, przedsiębiorcy i naukowcy z branży geologiczno- górniczej, prawnicy, a także przedstawiciele firm zaplecza technicznego.

Wiodącymi tematami konferencji były: zagadnienia prawne i bezpieczeństwo w zakładach górniczych, cyfryzacja i automatyzacja górnictwa odkrywkowego (rewolucja przemysłowa 4.0), dobór nowoczesnych układów technologicznych i optymalizacja procesów górniczych w kopalniach odkrywkowych, rekultywacja terenów pogórniczych i wykorzystanie walorów przyrodniczych wyrobisk odkrywkowych, prognozy zapotrzebowania na kruszywa i inne surowce skalne, polityka surowcowa kraju.

Łącznie na konferencji przedstawiono w trzech sekcjach ponad 80 referatów (prezentacji), a prelegentami byli przedstawiciele uczelni, Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowych Urzędów Górniczych, instytutów naukowo- badawczych (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ), PAN oraz doświadczona kadra specjalistów z kopalń i firm współpracujących z kopalniami odkrywkowymi. Szkoła Górnictwa Odkrywkowego jest wydarzeniem, które od wielu lat jest platformą wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy dotyczącej górnictwa odkrywkowego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij