Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH powstała z połączenia Katedr: Górnictwa Podziemnego i Górnictwa Odkrywkowego.

Zmiana ta była podyktowana restrukturyzacją wydziału związaną z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W nowej jednostce kierowanej przez prof. nadzw. dr. hab. inż. Zbigniewa Burtana pracuje 36 osób. W ramach Katedry działa kilka laboratoriów, m.in.: modelowania i prognozowania procesów inżynierskich, techniki strzelniczej i materiałów wybuchowych czy bezpieczeństwa pracy i ergonomii w górnictwie. W ramach działalności dydaktycznej Katedra będzie kształcić i dyplomować studentów na kierunku inżynieria górnicza (dotychczas: górnictwo i geologia) oraz kształcić na pozostałych kierunkach Wydziału, a także w innych wydziałach AGH. W planach nowej Katedry i Wydziału jest utworzenie nowego kierunku – inżynierii bezpieczeństwa pracy. Jednostka kształci również uczestników studiów podyplomowych w zakresie: górnictwa odkrywkowego, górnictwa podziemnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Katedra zajmuje się też organizacją licznych konferencji naukowych (m.in. Szkoły Górnictwa Odkrywkowego), a także opiekuje się kilkoma kołami studenckimi.


Źródło: mat. prasowe AGH


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij