Minister Infrastruktury zatwierdził 7 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych. Ich łączny koszt to ponad 150 mln zł.

Zadania związane są z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także budową mostów na drogach krajowych. Zadania będą realizowane w 6 województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Część z nich jest już w fazie realizacji.

Województwo dolnośląskie:

  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK35 w Unisławiu Śląskim w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks).

Zadanie polega na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski.
Okres realizacji robót: 2020 r.

Województwo lubuskie:

  • Rozbudowa DK24 od granicy województwa do Chełmska.

Celem inwestycji jest doprowadzenie odcinka drogi krajowej nr 24 o długości ponad 10 km do standardu drogi klasy GP przez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu osi 115 kN. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących przepustów drogowych oraz aktualizację oznakowania i urządzeń BRD.
Okres realizacji: 2019-2025 proces przygotowawczy; 2025-2026 roboty budowlane.

  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK12 w Trzebielu w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks).

Zadanie polega na budowie chodnika o łącznej długości 191 m w miejscowości Trzebiel.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo łódzkie:

  • Budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez ciek bez nazwy po rozbiórce dwóch mostów w Bratoszewicach oraz mostu w miejscowości Brzedza w ciągu DK14.

W ramach zadania zostaną wybudowane trzy nowe mosty w ciągu drogi krajowej nr 14.
Okres realizacji robót: 2021 r.

Województwo małopolskie:

  • Budowa mostu na potoku Luszówka w Chrzanowie w ciągu DK79.

W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy most na drodze krajowej nr 79 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu.
Okres realizacji robót: 2020-2022.

  • Budowa chodnika w ciągu DK28 w Szymbarku.

Inwestycja obejmuje budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 o długości 437 m po stronie prawej oraz wykonanie kanalizacji wraz z odprowadzeniem do istniejących odbiorników, a także przebudowę zjazdów i umocnienie wylotów przepustów.
Okres realizacji robót: 2019 r.

  • Budowa chodnika w ciągu DK75 w miejscowościach Uszew i Zawada Uszewska.

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o długości 1,111 km po stronie lewej i przedłużenie istniejącego przepustu, a także przebudowę istniejących zjazdów i budowę kanalizacji technicznej.
Okres realizacji robót budowlanych: 2019 r.

Województwo podkarpackie:

  • Rozbudowa DK77 na odc. Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie (aneks).

Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 77 o długości 8,396 km wraz z jej poszerzeniem, wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do ruchu o obciążeniu osi 115 kN. W ramach inwestycji przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, wybudowane brakujące chodniki, a także przebudowane istniejące chodniki i wybudowane zatoki autobusowe.
Okres realizacji robót: 2019-2021.

Województwo warmińsko-mazurskie:

  • Budowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu DK57 w Bisztynku.

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 57 w miejscowości Bisztynek wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 662 m i zostanie wykonane przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami BRD.
Okres realizacji robót: 2019 r.

  • Budowa zatok autobusowych, chodnika oraz przejść dla pieszych w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu DK57 w Czerwonce.

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 57 w miejscowości Czerwonka wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 1415 m i zostaną wykonane przejścia dla pieszych oraz dwie zatoki autobusowe wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami BRD.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Źródło i fot.: gov.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij