Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej, w tym także kruszyw, wymaga spełnienia przez producenta oraz importera szeregu wymagań. 26 sierpnia w Gdyni odbędzie się bezpłatne seminarium dotyczące betonu towarowego i kruszyw.

Lokalizacja:
Gdynia
Data rozpoczęcia:
26.08.2019
Data zakończenia:
26.08.2019
Strona www:
https://www.sgs...

Seminarium kierowane jest do producentów betonu i dostawców kruszyw, a także projektantów budowlanych i architektów oraz pracowników inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów na bezpłatne seminarium.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wymagania prawne dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz na rynek polski, w tym obowiązujące Rozporządzenie CPR nr 305/2011 dotyczące produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, a także wymagania dla betonu towarowego i kruszyw.


Poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
- Beton i kruszywa jako wyroby budowlane.
- Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania.
- Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej i krajowy.
- Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?
- Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia ZKP?
- Wymagania dla betonu towarowego w zakresie normy PN-EN 206-1 i Krajowego uzupełnienia PN-B-06265.
- Wymagania dla kruszyw w zakresie zharmonizowanej i krajowych normy.
- Jak wygląda proces certyfikacji i nadzoru?


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij