6-7 czerwca w murach krakowskiej AGH odbyła się IV edycja konferencji Górnicze Forum Ekonomiczne, której celem jest zaprezentowanie aktualnych problemów branży energetyczno-górniczej.

Organizatorami wydarzenia był Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Na wzór lat poprzednich konferencja przybrała formę spotkania nauki z praktykami branży górniczej i okołogórniczej, podczas którego odbywały się liczne debaty, dyskusje oraz przedstawiono indywidualne referaty. Wszystkie omawiane zagadnienia dotyczyły trendów rynkowych oraz wyzwań związanych z zarządzaniem, ekonomiką, organizacją i finansami przedsiębiorstw, funkcjonujących w branży górniczej, jak również w ich otoczeniu. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych, którego moderatorem był prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł (IMBiGS, AGH), poruszono tematykę uwarunkowań funkcjonowania górnictwa skalnego po 2020 r. W trakcie debaty głos zabrali: Krzysztof Filusz (prezes Zarządu Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., PZPK), Przemysław Bokwa (wiceprezes Zarządu Kopalnie Dolomitu S.A., PZPK), prof. Stefan Góralczyk (SBŁ IMBiGS), dr inż. Łukasz Machniak (KGO AGH). Dyskutowano o prognozach popytu na różne asortymenty kruszyw na drugie półrocze 2019 roku i przyszły rok. Oceniono również stan realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, przygotowania do budowy jeszcze nierozpoczętych projektów i zapotrzebowania na kruszywa do budowy dróg w następnych latach. Ocenie poddano również jakość produkowanych w Polsce kruszyw, zapowiadane nowe wymagania jakościowe kruszyw, a także ich ewentualny wpływ na produkcję oraz funkcjonowanie zakładów górniczych. Omówiono też problemy i wyzwania, jakie stoją przed branżą kruszyw. Zastanawiano się również, czy branża będzie w stanie zapewnić w stosunkowo krótkim czasie dostawy odpowiedniej ilości i jakości kruszyw, biorąc pod uwagę konieczność dostaw większości surowców z południa Polski. Na koniec dyskusji włączyli się również słuchacze, wypowiadając się na temat stanu własnościowego i organizacyjnego przedsiębiorców branży kruszywowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij