15 maja br. podczas Targów Autostrada-Polska w ramach ósmej edycji Salonu Kruszyw odbyła się debata pt. „Zmienione wymagania dla kruszyw – nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka”.

Organizatorem spotkania była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Tematami przewodnimi debaty były: zatwierdzone w 2018 r. przez Komitet Techniczny nr 108 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wersje czterech norm zawierających wymagania dla kruszyw stosowanych w budownictwie, wprowadzona norma PN-EN 16236:2018-08 Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) kruszyw – Badanie typu i zakładowa kontrola produkcji oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania omówiono aktualne wymagania dla kruszyw na podstawie wprowadzonych dokumentów. Po oficjalnym otwarciu debaty i przywitaniu gości prezentację wprowadzającą wygłosił moderator dyskusji – prof. IMBiGS Stefan Góralczyk. Następnie dr Bartłomiej Grzesik z Politechniki Śląskiej przedstawił referat, w którym omówił przeobrażenia mineralne w kruszywach naturalnych w kwaśnym środowisku asfaltowych warstw ścieralnych. Podczas wydarzenia mgr Michał Filipczyk (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – IMBiGS – Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych) podjął zarówno zagadnienie dotyczące podstawowych zmian w wymaganiach dla kruszyw według znowelizowanych norm, jak również omówił następstwa wprowadzenia znowelizowanych norm na wymagania dla kruszyw. Temat analizy zmian wymagań dotyczących zakładowej kontroli produkcji kruszyw wprowadzonych normą PN-EN 1623:2018-08 przedstawił w swoim referacie mgr Tomasz Kubuszewski (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – IMBiGS – Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania). Ostatni referat w sesji przedstawił Leszek Bukowski (naczelnik Wydziału Technologii z Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA). Skomentował on kwestie związane z wymaganiami dla kruszyw wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-05.03.04 dla nawierzchni z betonu cementowego. Po sesji merytorycznej przyszedł czas na debatę, w której naukowcy z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – IMBiGS przedstawili analizę zmian w normach oraz ich praktyczne skutki. Poinformowano również słuchaczy o nowych źródłach surowców do produkcji kruszyw, zgodnych z wytycznymi norm. Zaprezentowano korzyści, ale również zagrożenia związane z zaproponowanymi rozwiązaniami, w tym możliwością stosowania innych niż dotąd rodzajów surowców do produkcji kruszyw, m.in. kruszyw powydobywczych. Omówiono zmiany wymagań i nowe obowiązki producentów dotyczące zakładowej kontroli produkcji kruszyw. W kontekście zastosowania kruszyw przedstawiono ryzyka związane z reakcją niektórych kruszyw użytych do warstwy ścieralnej nawierzchni z kwaśnym środowiskiem asfaltowym w otoczeniu czynników środowiskowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij