24-26.04.2019 r. w Kudowie-Zdroju odbyła się XIX edycja konferencji naukowo-technicznej „Kruszywa Mineralne”, podczas której poruszane są tematy związane z górnictwem surowców skalnych.

Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Podczas wydarzenia poruszono wiele tematów dotyczących górnictwa odkrywkowego. Otwarcia konferencji dokonał A. Skoneczny referatem „Jak jest i jak będzie w kruszywach”. Zagadnienia formalnoprawne przedstawili m.in.: J. Orlof i P. Wojtacha w referacie „Kilka zdań o wykonywaniu działalności bez wymaganej koncesji”, Ł. Machniak – „Stan przygotowania dróg ekspresowych do ogłoszenia przetargu na ich budowę” oraz M. Stefanicka i M. Stopa – „Zmiany zasad oceny narażenia na czynniki pyłowe w górnictwie skalnym”. K. Galos przedstawił dotychczasową i perspektywiczną bazę surowcową do produkcji kruszyw naturalnych. M. Filipczyk i A. Pabich omówili badania kopalin, surowców i produktów. Duża liczba referatów była poświęcona badaniu procesów przeróbczych i transportowych. J. Malewski mówił o energochłonności podstawowych operacji technologicznych w systemach przeróbki kruszyw, a D. Woźniak – o wpływie obciążenia krążnika na opory toczenia taśmy przenośnikowej. T. Gawenda, D. Saramak, A. Nad, A. Krawczykowska, A. Surowiak i D. Foszcz przedstawili referat pt. „Badania procesu uszlachetniania kruszyw w innowacyjnych układach technologicznych”, a P. Wodziński, R. Modrzewski i K. Ławińska – „Urządzenia do oczyszczania zablokowanych otworów sitowych”. Problematykę robót wiertniczo- strzałowych przedstawili w swoich wystąpieniach: A. Grześkowiak – „Procedury optymalizacji robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym” oraz T. Żołądek – „Dostosowanie krzywej uziarnienia urobku w usypie jako element redukujący koszty w procesach produkcji kruszyw”. Podczas drugiego dnia konferencji W. Kozioł przedstawił aktualne działania PZPK, obejmujące m.in. próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane, piaski i żwiry oraz jakości tych produktów, a także omówił współpracę z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Urzędem Transportu Drogowego i Wyższym Urzędem Górniczym. Trzeciego dnia konferencji uczestnicy odbyli wycieczkę do złoża migmatytu „Kluczowa”. W konferencji wzięło udział 293 uczestników. Liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń – obecni byli przedstawiciele 35 firm. Organizatorzy konferencji już dziś zapraszają zarówno stałych bywalców, jak i nowych uczestników na jubileuszową, XX edycję konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij