23.05. br. została podpisana umowa na wykonanie analizy techniczno-ekonomiczno-logistycznej wraz ze Studium Korytarzowym rozbudowy/budowy autostrady A4 na 110-kilometrowym odcinku.

Zadanie zostało wycenione na 1 704 780 zł. Wykona je firma WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Wykonawca ma 270 dni na realizację zadania od dnia podpisania umowy.

Pod uwagę brane są trzy warianty rozwiązań:

– rozbudowa istniejącej autostrady A4 – najpierw odbyłaby się budowa jednej jezdni z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym równolegle do istniejącej autostrady oraz przebudowa węzłów i budowa nowych obiektów inżynierskich; w następnej kolejności ruch zostałby przeniesiony na wybudowaną nitkę, stara nawierzchnia zostałaby rozebrana i wybudowana będzie druga nitka;

– budowa nowego korytarza przebiegającego stroną południową oraz rozbudowa po śladzie Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1); w tym rozwiązaniu należy przeanalizować wyburzenia obiektów inżynierskich i budowę skrzyżowań jednopoziomowych;

– budowa nowego korytarza po stronie południowej wraz z wyburzeniem obiektów inżynierskich i budową skrzyżowań jednopoziomowych.

Autostrada A4 jest najstarszym odcinkiem autostrady w Polsce – wybudowany został on już w latach 30. XX wieku. Obecnie odcinek od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie wymagań przewidzianych dla autostrad, np. nie posiada pasa awaryjnego na całej długości. Brakuje na niej również Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria węzłów w wielu miejscach nie jest dostosowana do standardów autostradowych.

Autostrada A4 jest częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T biegnącego przez południową Polskę z zachodu na wschód Europy, m.in. przez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl. Stanowi ona również część międzynarodowej drogi E40 biegnącej przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan.

GDDKiA chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na autostradzie oraz dostosować ją do wzrastającego z roku na rok natężenia samochodów – już teraz wynosi ono momentami 100 tys. pojazdów na dobę, przeprowadza niezbędne remonty, jednak dopiero działanie kompleksowe może przynieść sspodziewane rezultaty w postaci poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia zatorów, które pojawiają się na drodze podczas awarii, kolizji czy wypadków.


Źródło i fot.: GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij