Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” odbyła się 27-31.01.2019 r. w Polanicy-Zdroju. Była to już 32. edycja wydarzenia, na którym spotykają się wszyscy zainteresowani szeroko pojętą problematyką maszyn roboczych.

Tak duży potencjał naukowy i praktyczny sprzyja transferowi wiedzy oraz realizacji nowych projektów. Organizatorem konferencji była Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy współpracy Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej z Opola oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Swoim patronatem konferencję objęli: JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN prof. Janusz Kowal, a także Park Naukowo- Technologiczny w Opolu oraz „Przegląd Mechaniczny”. W tym roku organizatorzy zaprosili uczestników do Polanicy- Zdroju. Główne tematy poruszane podczas konferencji to: badania, projektowanie, modelowanie, logistyka, eksploatacja, automatyzacja, biomechanika, diagnostyka, mechatronika. Wymiar praktyczny konferencji podkreślony został udziałem przedstawicieli przemysłu, wśród których należy wymienić firmy: General Electric, Kelvion, Lenso, ArcerolMittal, Spółka AS czy KGHM Polska Miedź S.A. Swoim patronatem i wsparciem sponsorskim konferencję wsparły instytucje: Centrum Projektowe Fraunhofera przy PO, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Przegląd Mechaniczny, Kruszywa, Explomet, RAWAG, EthosEnergy.


Podczas pierwszej sesji plenarnej prelegenci omawiali trwałość zmęczeniową elementów maszyn i konstrukcji na podstawie analizy wzrostu pęknięć zmęczeniowych oraz zaawansowane metody teleoperacji maszyn roboczych. Potem rozpoczęły się obrady w dwóch sesjach tematycznych. W pierwszej omawiano m.in. stany eksploatacyjne i parametry niezawodnościowe systemu maszynowego w górnictwie odkrywkowym, a także zasady nauki konstrukcji w maszynach roboczych. Wieczorem organizatorzy zapewnili uczestnikom uroczystą kolację w stylu Casino Royale.


Drugi dzień rozpoczął się od sesji poświęconej nowej ustawie, a następnie odbyło się zebranie Sekcji Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Po obiedzie zaczęła się część plenarna. Zapoczątkował ją referat J. Szpytki o wyzwaniach, jakim jest przemysł cyfrowy dla rozwoju maszyn roboczych. W kolejnej części sesji referaty zostały, podobnie jak w dniu poprzednim, podzielone na dwie tematyczne grupy. W pierwszej omawiano m.in. stan techniczny zwałowarki eksploatowanej na składowisku popiołu czy naprężenia w spoinach pachwinowych na przykładzie złącza teowego. Po sąsiedzku prelegenci mówili o nowoczesnych technologiach do produkcji komponentów kompozytowych, pomiarach drgań nadwozia w warunkach normalnej eksploatacji czy badaniach akustycznych maszyn. Prof. W. Kollek w bardzo żywiołowy sposób przedstawiał metody czynne i bierne wykorzystywane do walki z hałasem w maszynach roboczych. Po zakończeniu tej części wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji o połączeniu nauki z biznesem, w tym m.in. o Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu. Wieczorem wszyscy mogli się zrelaksować podczas wspólnej gry w kręgle. Uczestnicy bardzo się zaangażowali i rywalizowali do późnego wieczora.


Następny dzień rozpoczął się Posiedzeniem Komitetu Naukowego. Później sesja plenarna dotyczyła m.in. predykcji stanu technicznego jako elementu środowiskowo zorientowanej proaktywnej eksploatacji. Ostatnia sesja była wypełniona wieloma wystąpieniami, wśród których można wymienić referat o analizie wpływu obciążeń blokowych na trwałość zmęczeniową wybranych elementów konstrukcyjnych maszyn roboczych stosowanych w przemyśle ciężkim czy o ograniczeniu emisji cząstek stałych z silników maszyn roboczych poprzez retrofitting. Wieczorem odbyła się ostatnia kolacja, podczas której na pewno nie zabrakło podsumowań i analizy minionych dni.


Głównym organizatorem kolejnej, XXXIII Konferencji Naukowej PRMR 2020 została Politechnika Opolska, która już teraz serdecznie zaprasza do udziału i współpracy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij