27.02 odbyła się konferencja dotycząca recyklingu w drogownictwie.

Jej celem było rozpoczęcie działań związanych z uzgodnieniami z zeszłorocznej konferencji COP24 dotyczącymi drogownictwa, w tym głównie dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Państwa, które podpisały porozumienie, zobowiązały się do promowania zrównoważonego rozwoju, w którym zawiera się oszczędne korzystanie z zasobów i dążenie do gospodarki w obiegu zamkniętym. Organizatorem wydarzenia był Polski Kongres Drogowy. Konferencja została objęta patronatem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a partnerami merytorycznymi organizatora byli Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania.
Pierwsza sesja dotyczyła kwestii drogownictwa wobec wyzwań klimatycznych. Gości przywitali: Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu OIGD oraz Mirosław Niewiadomski, prezes zarządu Polskiej Unii UPS. Wprowadzenie do tematyki konferencji wygłosili: prof. Piotr Radziszewski i dr Tomasz Szczygielski z Politechniki Warszawskiej.
W sesji dotyczącej recyklingu nawierzchni asfaltowych „na gorąco” dr Jacek Alenowicz i dr Bohdan Dołżycki z Politechniki Gdańskiej przedstawili nowe wytyczne GDDKiA dotyczące stosowania materiałów z recyklingu, które pozwalają na dodawanie większej ilości granulatu do mas mineralno-asfaltowych. Tematem ostatniej sesji były uboczne produkty spalania i inne zasoby wtórne. Dr inż. Tomasz Szczygielski z Politechniki Warszawskie i Polskiej Unii UPS wskazał perspektywy dla drogownictwa w odniesieniu do zasobów antropogenicznych z górnictwa i energetyki. Temat przewodni konferencji, czyli gospodarka obiegu zamkniętego, to koncepcja zakładająca pozostawanie surowców, materiałów i produktów w obiegu jak najdłużej. Celem jest minimalizacja produkcji odpadów, które powinny być traktowane jak surowce wtórne i wykorzystywane do ponownej produkcji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij