Właśnie została podpisana umowa na sporządzenie koncepcji programowej dla ponad 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód.

Droga ekspresowa S74 to ważna trasa łącząca węzły autostradowe w województwie łódzkim z regionami świętokrzyskim i podkarpackim. Podpisana umowa to ostatnia z umów na prace przygotowawcze dla świętokrzyskiego odcinka dla drogi S74 planowanych do podpisania w lutym br. przez GDDKiA. Dzięki temu prace nad dokumentacją realizowane są na stukilometrowym odcinku przyszłej trasy ekspresowej S74 nieprzerwanie od granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa. W wyniku podpisanej umowy wyłoniona w przetargu firma Mosty Katowice ma 16 miesięcy na opracowanie dokumentacji. Koncepcja powinna być gotowa w 2020 roku. Od ubiegłego roku trwają prace nad koncepcją programową dla ponad 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 granica województwa łódzkiego/ świętokrzyskiego – Przełom/ Mniów. Teraz podpisana została umowa na dokumentację dla sąsiadującego z nim odcinka Przełom/ Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości 16,4 km. Rozpoczyna się tworzenie koncepcji programowej dla odcinka Cedzyna – Łagów o długości 32 km. W bieżącym roku po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpocznie się opracowywanie takiej dokumentacji dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74. To oznacza, że koncepcje programowe opracowane zostaną dla świętokrzyskich odcinków S74 o łącznej długości ponad 100 km. Odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 16,4 km ma biec po nowym śladzie na południowy zachód od istniejącej trasy i stanowić obejście miejscowości Mniów i Miedziana Góra. Wybudowane mają zostać węzły drogowe: Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 748) oraz obiekty inżynierskie, np.: 6 wiaduktów drogowych w ciągu S74 i 6 nad drogą ekspresową, 2 mosty, przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska, drogi dojazdowe oraz miejsca obsługi podróżnych.

Źródło i fot.: GDDKiA  


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij