16 kwietnia 2019 w Warszawie odbędzie się piąta edycja seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania".

Lokalizacja:
Warszawa
Data rozpoczęcia:
16.04.2019
Data zakończenia:
16.04.2019
Strona www:
https://cbepols...

Wśród najważniejszych zagadnień znajdą się:
•    regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania,
•    rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego,
•    realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym,
•    pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów,
•    popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych,
•    metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania itp.,
•    problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji.

Seminarium kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli energetyki, ciepłownictwa, spalarni odpadów, przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego, sektora cementowego, ceramicznego, kruszyw, gipsowego, chemicznego,    przedsiębiorstw wapienniczych, hutniczych, odlewniczych, komunalnych, górniczych i rekultywacyjnych, podmiotów współpracujących w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Po zakończeniu części merytorycznej odbędzie się wizyta studyjna w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki. Spółka powstała 2014 roku w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji separacji popiołów lotnych powstających w EC Siekierki w oparciu o technologię separacji na drodze tryboelektrycznej oraz jej późniejszej eksploatacji.

Wśród potwierdzonych prelegentów seminarium znajdują się:
•    Agnieszka Skorupińska, lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS,
•    Piotr Solecki, kierownik Zakładu Separacji Popiołów, Elektrociepłownia Siekierki,
•    Magdalena Drac-Tatoń, prezes, MEGMAR,
•    Leszek Bukowski, naczelnik Wydziału Technologii w Departamencie Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
•    Dariusz Wlazło, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Popiołów oraz wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. Dodatków Mineralnych w Geocycle Polska,
•    prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny Instytutu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij