8-10 października 2018 r. w Wiśle odbyły się jubileuszowe X Dni Betonu. Udział w konferencji wzięło 1060 osób. Dni Betonu to największe wydarzenie naukowo-techniczne w Polsce.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Producentów Cementu. Oprócz sesji tematycznych w programie znalazły się: sesja posterowa, pokazy technologiczne oraz panele dyskusyjne. Patronat honorowy nad konferencją objęli minister infrastruktury i generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, natomiast patronat naukowy sprawowała Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN wraz z Sekcją Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Tematyka konferencji była bardzo szeroka. Wśród poruszanych zagadnień można wymienić np. kwestie związane z drogami betonowymi, betonem towarowym czy architekturą betonową. Omówiono budownictwo kolejowe, mostowe, tunelowe oraz betonowe konstrukcje masywne. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z betonami nowej generacji oraz cementami i betonami z dodatkami mineralnymi, a także zastanawiali się nad rolą domieszek w technologii betonu i zapraw.

Pierwszego dnia odbyły się dwie sesje wykładów. Bohdan Wyżnikiewicz wygłosił referat o rynku materiałów budowlanych w Polsce, podczas którego mówił m.in. o cemencie, betonie towarowym, domieszkach chemicznych, betonie komórkowym. Wieczorem odbyła się dyskusja panelowa o budownictwie w polskiej gospodarce z udziałem zaproszonych gości: Marka Chodkiewicza z Ministerstwa Infrastruktury, Dyrektora GDDKiA Tomasza Żuchowskiego, Dariusza Blochera z Budimeksu, Bohdana Wyżnikiewicza z IPiAG, Adriana Furgalskiego z TOR oraz Ireneusza Merchela z PKP PLK. Podczas wieczornej kolacji odbyła się również prezentacja prac studentów architektury uczestników warsztatów betonowych oraz rozdanie nagród Konkursu Power Concrete 2018. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy musieli wykonać próbki betonu o zadanej wytrzymałości na ściskanie. W drugim etapie pięć zwycięskich zespołów miało wykonać beton z zadaną ilością cementu o maksymalnej wytrzymałości na ściskanie. Zwycięzcą została drużyna Grupy Ożarów w składzie: Artur Paszkowski, Krzysztof Pytel, Kamila Mrozowska, Maciej Nowak i Tomasz Kordecki.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu Artura Łagosza i Damiana Chełmeckiego o kruszywie wapiennym jako potencjalnym składniku betonów przeznaczonych dla budownictwa mostowego. Witold Jawański, Agnieszka Michalik i Radosław Stachowicz opowiadali o wpływie doboru cementu i piasku na charakterystykę napowietrzenia oraz rzeczywistej mrozoodporności pompowalnego betonu mostowego. Tego dnia miała miejsce dyskusja o prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym. Uczestniczyli w niej|: Artur Soboń (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Mirosław Barszcz (BGK Nieruchomości), Bolesław Stelmach (Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki), Robert Geryło (Instytut Techniki Budowlanej), Roman Stanisławski (Budizol), Przemysław Borek (Pekabex), Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich), Grzegorz Kiełpsz (Dom Development). Podczas uroczystej kolacji wręczono Nagrody Dni Betonu dla osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu zarówno w obszarze nauki, jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych. Nagroda ta jest znana jako „betonowe Oscary”. W tym roku laureatami zostali: Maria Kaszyńska, Andrzej Tekiel, Tadeusz Wasąg, Cezary Madryas oraz duet architektów Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak. Po oficjalnych wystąpieniach nadeszła chwila wytchnienia dla wszystkich przy muzyce – zaproszoną w tym roku gwiazdą był zespół Dżem.

Ostatniego dnia oprócz wykładów odbyło się również seminarium na temat normy PN-EN 206. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu Andrzej Ptak pożegnał wszystkich gości i zaprosił na kolejną edycję, która odbędzie się w 2020 r.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij