Po raz kolejny skład uczestników i zakres omawianych tematów potwierdziły, że jest to miejsce, gdzie kształtują się wizje dotyczące przyszłości sektora, i warto tam być.

Niech liczby powiedzą same za siebie: 4 października 2018 r. w Warszawie Forum Budownictwo w Polsce 2019 zgromadziło wiodących graczy sektora budownictwa w kraju: ponad 150 praktyków, ekspertów i przedstawicieli sektora publicznego. Ponad 60% uczestników tegorocznej edycji stanowili prezesi i członkowie zarządów najważniejszych dla branży spółek oraz organizacji. Spotkanie podzielone na sektorowe panele pozwoliło na analizę kluczowych segmentów rynku budowlanego, w tym omówienie kwestii związanych z materiałami budowlanymi, ich dystrybucją, a także najważniejszych trendów makroekonomicznych. Motyw przewodni stanowiły oczywiście: kondycja polskiego budownictwa, obszary szans, zagrożeń oraz możliwości integracji współpracy w sektorze.

Gwałtowny wzrost i co dalej?

Zarówno panele dyskusyjne, jak i zakulisowe rozmowy pokazały, że pomimo rekordowych wskaźników i wolumenów rejestrowanych w polskiej gospodarce, jak i na rynku budowlanym podmioty działające w sektorze budownictwa odczuwają poważne zagrożenia. Potwierdził to również Indeks Koniunktury PMR, który zanotował spadek w porównaniu do roku poprzedniego. Hasłami, które powtarzały się najczęściej, były: galopujące ceny, brak rąk do pracy, trudności z płynnością finansową. Warto też zaznaczyć, że aż 59% uczestników Forum spodziewa się, że utrzymanie bezpiecznego poziomu rentowności i płynności finansowej będzie głównym wyzwaniem dla firm budowlanych w 2019 r., a kolejne 33% wskazało na brak pracowników i rosnące koszty pracy. Ponad 75% uczestników zadeklarowało, że oczekuje wzrostu przychodów w 2018 r. w porównaniu do 2017 r., ale na 2019 r. odsetek pozytywnych wskazań był już o 15 pkt proc. mniejszy.

Branża świadoma zagrożeń wynikających z rozgrzania rynku

Debata skupiła się na kwestiach rosnących cen oraz ewentualnej rewaloryzacji umów podpisanych w ubiegłych latach. Artur Popko, członek zarządu grupy Budimex, zauważył, że o ile wykonawcy są w stanie negocjować ceny z podwykonawcami, o tyle spotykają się z diametralnie innym podejściem głównych zamawiających. Piotr Kledzik, prezes zarządu grupy PORR, dodał, że sektor i ciała regulacyjne powinny zająć się tzw. klauzulą eskalacyjną, która dziś nie oddaje realiów panujących na rynku. Interesujący punkt widzenia przedstawił prezes Erbudu Józef Zubelewicz – wg niego obecna sytuacja rynku to nie tylko problemy wykonawców, ale i inwestorów. Zbyt ostra kalkulacja cen przez środowisko wykonawców i producentów może także przyczynić się do zahamowania skłonności inwestorów do uruchamiania projektów. Zubelewicz dodał również, że pomocna może okazać się zmiana systemu kontraktacji, gdzie to inwestor publiczny przejmie na siebie ryzyko wzrostu cen oraz ryzyko inflacyjne, lecz nie wrzuca wszystkich tzw. robót nieprzewidzianych w koszty ryczałtowe. Podobne zdanie wygłosił, w pojednawczym tonie, zastępca dyrektora GDDKiA Jacek Gryga, według którego idealną sytuacją byłoby wzięcie ryzyka przez obie strony – inwestora i wykonawcę. Jego zdaniem praktyka poprzedniej perspektywy unijnej pokazała, że ryzyko ponieśli kontraktorzy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij