15 marca mija termin przesyłania do Państwowego Instytutu Geologicznego informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.

Przedsiębiorcy eksplorujący złoża kopalin muszą przesłać formularze Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4. Obowiązek ten wynika z  art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568).

Formularze można pobrać ze strony www.geoportal.pgi.gov.pl/surowce. Oprócz wzorów znajdują się tam  informacje o zmianach w formularzach, aktualnie obowiązujące akty prawne, a także instrukcja, jak sprawdzić aktualny stan zasobów złoża w bazie Midas. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres Instytutu: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Instytut na swoich stronach przypomina również o obowiązku przesłania wypełnionych formularzy do właściwego organu koncesyjnego.

Informacje od przedsiębiorców posłużą do opracowania „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce".

 


Źródło i fot.: http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij