3.01.2019 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie Rady Ekspertów w sprawie waloryzacji kontraktów.

Celem było przedtawienie propozycji waloryzacji nowych kontraktów przygotowywanych pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA we współpracy z Prokuratorią Generalną RP, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Zamówień Publicznych i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W spotkaniu czestniczyli członkowie kierownictwa resortu, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Głównego Urzędu Statystycznego oraz przedstawiciele środowiska wykonawców kontraktów drogowych i kolejowych.

Zgodnie z projektem waloryzacja kontraktów ma być comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5 proc. kontraktu, a będzie ona obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. „koszyków waloryzacyjnych”, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu „koszyków” znajdą się m.in. ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja.

Podstawowe założenia w przypadku waloryzacji dotyczącej GDDKiA to wprowadzenie wzoru opartego na „koszyku waloryzacyjnym”, który składa się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny koszt kontraktu, które są znacząco podatne na tendencję zmiany koniunktury, czyli paliwo, robocizna, cement, asfalt, stal i kruszywo. Pozostały zakres robót objętych kontraktem, które nie zostały uwzględnione przy obliczaniu, będzie waloryzowany w oparciu o wskaźnik CPI. Wzór ma dotyczyć kontraktów o nawierzchni trasy głównej w konstrukcji bitumicznej oraz trasy głównej w konstrukcji z betonu cementowego.

W przypadku PKP Polskich Linii Kolejowych waloryzacja kwot płatnych podwykonawcom będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki GUS dla cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz minimum dwóch innych wskaźników wybranych z tabeli „Koszyk waloryzacyjny”, a dotyczyć ma kontraktów dłuższych niż 6 miesięcy. „Wagi”/współczynniki dla poszczególnych wskaźników będą ustalane bilateralnie przez strony umowy, a ich suma wyniesie 50%.

Źródło i fot.: GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij