20-22 listopada 2018 r. w Rytrze koło Nowego Sącza odbyła się XXVIII konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju, a także patronatem medialnym magazynu „Kruszywa” oraz czasopisma „Surowce i Maszyny Budowlane”. Konferencja była jednym z elementów odbywającego się po raz pierwszy w Polsce Kongresu Surowcowego (20-23.11.2018 r.) organizowanego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. Obie instytucje zaangażowane są w prace mające na celu przygotowanie i wdrożenie Polityki Surowcowej Państwa. Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem Głównym Kongresu była Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., a Partnerem Kongresu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

XXVIII Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” została zainaugurowana wystąpieniem Głównego Geologa Kraju – Mariusza Oriona Jędryska, którego wystąpienie skupiło się na stanie zaawansowania prac nad projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). W sesji otwierającej wystąpił również Slavko Šolar – Sekretarz Generalny EuroGeoSurveys, który wygłosił referat dotyczący polityki surowcowej Unii Europejskiej. Ważnym wydarzeniem Konferencji było otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, podczas którego wygłoszone zostały referaty poruszające problematykę: potrzeby ochrony złóż kopalin i obszarów prognostycznych ich występowania, konsekwencji wprowadzenia specustawy mieszkaniowej dla branży górniczej oraz problemów społecznej akceptacji działalności górniczej. Referaty i postery prezentowane podczas Konferencji dotyczyły ponadto istotnych bieżących zagadnień z zakresu: prawa geologiczno-górniczego, bazy zasobowej kraju, wyceny złóż kopalin, bezpieczeństwa surowcowego Polski, zapotrzebowania gospodarki krajowej na surowce mineralne i prognozy rozwoju, a także założenia i wyniki prac prowadzonych w ramach europejskich projektów surowcowych.
Łącznie zaprezentowano 32 referaty i 14 posterów. Materiały konferencyjne obejmujące abstrakty wszystkich wystąpień dostępne są na stronie internetowej Konferencji: https://konferencja-aktualia.min-pan.krakow.pl/materialy.

W Konferencji wzięło udział łącznie ponad 200 osób reprezentujących liczne jednostki badawcze i naukowe, przedsiębiorstwa górnicze, firmy doradcze i kancelarie prawnicze. Wśród uczestników znaleźli się też przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla (Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie), a także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa z branży górniczej, w tym m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Polska Grupa Górnicza S.A., Tauron Wydobycie S.A., ZGH Bolesław S.A., Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Cementownia Warta S.A., Lafarge Kruszywa i Beton S.A., ALAS Utex S.A., Lhoist Polska Sp. z o.o., PPUH Zamech, Knauf Bełchatów Sp. z o.o. oraz firmy poszukiwawcze, w tym m.in. Mozów Copper Sp. z o.o. i Amarante Investment Sp. z o.o. Jednostki badawcze i naukowe reprezentowali m.in. pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Śląskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki Lubelskiej, KGHM CUPRUM OBR Sp. z o.o., Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Instytutu Nafty i Gazu-PIB.

Udział w konferencji stwarza uczestnikom wywodzącym się z różnych środowisk – rządowych i samorządowych, akademickich i gospodarczych, możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, co owocuje interesującymi przemyśleniami i wnioskami prowadzącymi do korzystnych rozwiązań w sferze gospodarki surowcowej kraju.

W imieniu organizatorów już teraz zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, która odbędzie się w listopadzie 2019 r.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij