W dniu 8 października br. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. odbyły się krajowe warsztaty międzynarodowego projektu MinLand, organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Projekt MinLand realizowany jest w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Koordynowany przez Szwedzką Służbę Geologiczną angażuje partnerów wielu krajów europejskich. W projekcie uczestniczą reprezentanci środowiska geologicznego, organów nadzoru górniczego, władz samorządowych w zakresie planowania przestrzennego, przemysłu oraz instytucji naukowych.

Jedynym reprezentantem Polski jest Instytut, który zgłosił Kopalnię Wapienia „Czatkowice” jako przykład dobrych praktyk w zakresie użytkowania terenu, na różnych etapach działalności górniczej.  Wybór kopalni jest jak najbardziej zasadny, gdyż głównym celem projektu jest wypracowanie wytycznych optymalnych powiązań polityk surowcowych i planowania przestrzennego, dla wsparcia efektywnego i zrównoważonego procesu koncesyjnego.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zespołu Parku Krajobrazowego Województwa Małopolskiego. Podczas warsztatów zaprezentowano założenia i cele projektu, przedstawiono m.in. przykłady uzyskania koncesji w trudnych warunkach społecznych w Finlandii czy też funkcjonowania na obszarze Natura 2000 portugalskiej podziemnej kopalni rud miedzi i cynku.

W szczególności został jednak omówiony przypadek złoża Czatkowice, którego eksploatacja odbywa się na terenach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 200 oraz rezerwatu przyrody. Przedstawiciele Kopalni zaprezentowali własne doświadczenia z procesu uzyskiwania decyzji koncesyjnej, zezwalającej na wydobywanie w tak szczególnych i wrażliwych warunkach przyrodniczych. Spotkanie zakończyło się gorącą dyskusją, po której uczestnicy udali się na zwiedzanie zakładu górniczego.

 

Źródło: mat. prasowe Kopalni Wapiennej "Czatkowice" Sp. z o.o.

Foto: Archiwum Kopalni Wapienia „Czatkowice”

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij