9-12 września w Kościelisku k. Zakopanego odbyła się kolejna VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego.

Organizatorami Konferencji są: Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Podczas tegorocznej Szkoły poruszono zagadnienia związane ze światowymi trendami w górnictwie odkrywkowym, z branżą węgla brunatnego i jego rolą w energetyce, prawem geologiczno-górniczym, wydobyciem oraz produkcją kruszyw. Ponadto omówiono kwestie inteligentnych kopalni, oddziaływania na środowisko inwestycji górnictwa odkrywkowego i rewitalizacji obszarów pogórniczych. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni naukowcy i praktycy związani z górnictwem odkrywkowym. Przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Zbigniew Kasztelewicz (AGH) wygłosił referaty dotyczące przyszłości branży węgla brunatnego oraz opowiedział, jak wygląda wydobycie marmurów i zielonego piaskowca we Włoszech oraz węgla kamiennego metodą odkrywkową w Kazachstanie. Anita Palukiewicz (SSW Spaczyński) omówiła nowelizacje, aktualizacje oraz nowe prawo geologiczno-górniczego, a dr Miranda Ptak (Politechnika Wrocławska) streściła problematykę uwarunkowań środowiskowych dla odkrywkowej działalności górniczej, zapisanych w projekcie zagospodarowania złoża i decyzji środowiskowej. Prof. Jan Deja (AGH, SPC) przedstawił problemy dotyczące produkcji cementu, natomiast prof. Wiesław Kozioł (IMBiGS) – aktualny stan i perspektywy wydobycia i produkcji kruszyw w Polsce. Między sesjami merytorycznymi odbył się również panel dyskusyjny z samorządowcami gmin górniczych, podczas którego rozmawiano o wyzwaniach, jakie dziś stoją przed branżą wydobywczą. W ramach wydarzenia zostały przyznane również wyróżnienia dla osób, które swoim doświadczeniem i pracą realnie przyczyniają się do rozwoju górnictwa odkrywkowego. W tym roku uhonorowani przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostali Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE oraz Marian Rainczuk, dyrektor należącej do spółki PGE GiEK Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ok. 260 uczestników, w tym: osoby reprezentujące instytucje naukowo-badawcze związane z górnictwem, przedstawiciele urzędów górniczych oraz kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego. Głównym przesłaniem Szkoły Górnictwa Odkrywkowego jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń, które pozwalają na wypracowanie tzw. dobrych praktyk. Już teraz w imieniu organizatorów zapraszamy na kolejną edycję tego niezwykle ważnego wydarzenia.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij