Od początku roku na rynku budowlanym notowane są wzrosty, głównie w segmencie infrastruktury. Dla rynkowych graczy wzrosty oznaczają większe wyzwania. O tym liderzy budownictwa i infrastruktury porozmawiają podczas Forum Budownictwo w Polsce 2019.

Nadzwyczajne wzrosty notowane na rynku od początku roku skutkują przyspieszeniem wzrostu cen. Rok 2018 rozpoczął się dynamiką wzrostu w poszczególnych miesiącach, niespotykaną od co najmniej siedmiu lat. Dane sygnalne GUS wskazują, że produkcja budowlano-montażowa w przypadku firm zatrudniających ponad 9 pracowników zwiększyła się o 23,7% r/r. Tym pozytywnym danym towarzyszą również narastające trudności w utrzymaniu marż przez wykonawców, zwłaszcza w sektorze infrastruktury. Potwierdzają to kluczowe liczby za I połowę 2018 r. dotyczące sektora obiektów inżynieryjnych, takie jak prawie 11% wzrost płac czy znaczne przyśpieszenie wzrostu cen robót do prawie 3% w ujęciu r/r. W branży budowlanej pojawiają się więc obawy o rozwój sytuacji w nadchodzącym roku i kondycję firm wykonawczych. Co na ten temat mówią twarde wskaźniki i prognozy analityków?

O tym będą mieli okazję przekonać się uczestnicy jesiennego Forum Budownictwo w Polsce organizowanego przez firmę badawczą PMR. To miejsce, gdzie co roku zarządy firm wykonawczych, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych spotykają się wspólnie omówić sytuację w sektorze budownictwa i infrastruktury - aktualne prognozy, realizację projektów i strategie na nadchodzący rok. To także okazja do zapoznania w pierwszej kolejności z najnowszymi danymi pochodzącymi z premierowego raportu PMR – „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2018 - Analiza rynku i prognozy rozwoju 2018-2023”.

Raport

Raport ten zawiera m.in.: 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji, prognozy rozwoju do 2023 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego, wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce a także dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniunktury.

Co jeszcze będzie tematem dyskusji?

Podczas branżowej debaty PMR omówi najnowsze dane dla 4 segmentów rynku: budownictwa inżynieryjnego, mieszkaniowego i komercyjnego, a także segmentu materiałów budowlanych, w tym m.in.: potencjał rozwoju, wpływ programów rządowych na poszczególne sektory, strategie inwestycyjne oraz najbardziej perspektywiczne segmenty.

Swoją opinią na temat aktualnej sytuacji i wizją rozwoju w kluczowych obszarach rynku podzielą się Prezesi m.in.: Erbud, Warbud, PORR, Karmar, NDI, PBDiM, Doraco a także SiG, Instal Konsorcjum, Skalski, Murapol czy PZPB i zarząd GDDKiA. Sytuację makroekonomiczna i wpływ czynników globalnych na polski rynek omówi prof. Witold Orłowski, gość specjalny Forum.

Jak zapowiadają organizatorzy, jednym z głównych celów wydarzenia, jest uzyskanie rzetelnej oceny rynku budowlanego – nadchodzących zmian i przesunięć w sektorze rzutujących na planowane strategie 2019. Dlatego spotkanie kluczowych decydentów w jednym miejscu poparte pakietem twardych danych to dobra okazja do uzyskania bezpośrednich odpowiedzi o kształt sektora  i przyszłych kierunków rozwoju. Szczególnie, gdy dwucyfrowe wzrosty na rynku pociągają za sobą szereg wyzwań urastających nierzadko do rangi problemów w prowadzeniu działalności - zarówno wykonawców, jak i inwestorów.

Więcej o wydarzeniu: www.forum-budownictwo.com


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij