Najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim dane dotyczące złóż kopalin z ostatniego roku.

Najnowszy Bilans... zawiera dane dotyczące 13 848 krajowych złóż kopalin. Tak jak dotychczas, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, począwszy od ubiegłorocznego wydania Bilansu..., w przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informację o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto przedstawiono szczegółową informację o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych. Uzupełnieniem informacji zawartych w opracowaniu tabelaryczno-tekstowym jest komplet map prezentujących rozmieszczenie złóż kopalin objętych własnością górniczą oraz innych ważniejszych grup kopalin.

Państwowy Instytut Geologiczny sporządził Bilans... samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej, i podobnie jak w latach ubiegłych publikuje go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 z późn. zm.).

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się od ponad 60 lat, a PIG-PIB jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1986 r. Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r. jest planowany na lipiec 2018 r.

Aktualny Bilans... dostępny jest pod tym linkiem.

Źródło: PIG-PIB


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij