Rada Ministrów przyjęła program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce, przedstawiony przez Ministerstwo Energii.

Głównym celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków sprzyjających wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla brunatnego w oparciu o innowacyjne i efektywne technologie, w tym również przez wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Powinno to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wspieraniu konkurencyjności naszej gospodarki. Dlatego niezbędna jest budowa rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla brunatnego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach – czytamy w komunikacie resortu energii.

Obecnie eksploatowane zasoby węgla brunatnego umożliwiają utrzymanie stabilnego poziomu wydobycia i pracy kompleksów do ok. 2030 r. – Bez modernizacji istniejących jednostek wytwórczych, zagospodarowania nowych złóż i budowy nowych kompleksów w latach 2040-2045 nastąpi w Polsce całkowity zanik mocy wytwórczych opartych na węglu brunatnym i praktycznie likwidacja branży – dodano w komunikacie. – Jednocześnie z uwagi na dużą liczbę udokumentowanych złóż węgla brunatnego konieczne jest stworzenie rankingu złóż strategicznych, które ze względu na posiadane parametry i lokalizację mają największy potencjał do zagospodarowania. Złoża te, powinny także podlegać bezwzględnej ochronie. Sposób i zakres ochrony zostanie określony w odrębnym dokumencie.

Jak mówi wiceminister Tobiszowski, węgiel brunatny od lat pełni strategiczną rolę w polskiej energetyce, dlatego tak ważne jest pokazanie jego wpływu na rozwój gospodarczy państwa, co przedstawiliśmy w programie. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 30 maja 2018 r.

Węgiel brunatny wydobywany jest w Polsce w pięciu kopalniach odkrywkowych: Bełchatów, Turów, Konin, Adamów i Sieniawa. Program podkreśla, że z uwagi na dużą liczbę udokumentowanych złóż tego surowca, należy utworzyć ranking złóż strategicznych, które ze względu na posiadane parametry i lokalizację mają największy potencjał do zagospodarowania i powinny podlegać szczególnej ochronie.

- Nareszcie możemy mówić o powrocie węgla brunatnego do polskiej gospodarki - podkreśla Tobiszowski. - Odkąd program został przyjęty przez Ministerstwo Energii, przedstawiciele sektora węgla brunatnego rozpoczęli dużą aktywność, widać ją wśród ekspertów i menadżerów. Mówi się o zgazowywaniu węgla brunatnego, zastanawiamy się nad przyspieszeniem stosowania nowych technologii, myślimy jak go lepiej wykorzystać, lepiej transportować, lepiej i efektywniej eksploatować. Myślę, że program jest bodźcem dla tej branży, która obok węgla kamiennego była trochę zapomniana, a teraz zaczyna mieć swoją wiosenkę. Oby tak było, bo mamy złoża, mamy kadry i mamy zapotrzebowanie.

Program dla węgla brunatnego jest strategicznym dokumentem dotyczącym przyszłości tego surowca. Podobny dokument dotyczący węgla kamiennego został przyjęty przez rząd w ubiegłym roku.

Źródło: PAP


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij