Piaski stanowią jeden z najpowszechniej występujących surowców mineralnych o różnorodnym zastosowaniu, a równocześnie są składnikiem gruntów.

Polska jest krajem zasobnym w piaski różnego pochodzenia i zastosowania. Niektóre złoża, zwłaszcza te zawierające wysokiej czystości piaski kwarcowe, mają charakter wielosurowcowy, co oznacza, że pozyskiwane z nich piaski przynajmniej częściowo mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. W tab. 2 podano aktualne dane o stanie ich zasobów, z wyróżnieniem poszczególnych rodzajów kopaliny.

Rozprzestrzenienie geograficzne złóż piasków jest nierównomierne. Dotyczy to nie tylko piasków tzw. przemysłowych, ale również tych pospolitych – zazwyczaj piasków budowlanych. Ich niedobory występują zwłaszcza w południowej części kraju, regionie karpackim i w Sudetach. Występowanie piasków wykazuje strefowość i związane jest głównie z zasięgiem zlodowaceń (głównie północnopolskiego i środkowopolskiego), a w południowej części kraju – z przebiegiem dużych dolin rzecznych (Wisły, Soły, Dunajca, Wisłoki, Sanu i Wisłoka oraz Odry, Nysy Kłodzkiej, Bobru i in.).

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2018, str. 32-36.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij