18-20 października 2017 r. w Kudowie-Zdroju odbyła się 12. edycja konferencji ELGOR, jedno z największych w Polsce wydarzeń gromadzących ekspertów z branży górnictwa odkrywkowego oraz branży cementowej.

W konferencji wzięło udział 120 przedstawicieli różnych  firm oraz instytucji. Honorowego Patronatu konferencji udzieliły: Ministerstwo Energii, Politechnika Wrocławska oraz Wyższy Urząd Górniczy.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się reprezentanci największych kopalni odkrywkowych, m.in. KWB Turów, KWB Bełchatów, KWB Adamów, KWB Konin oraz przedstawiciele cementowni, m.in. Cementowni Warta, Cementowni Odra i Grupy Ożarów, a także reprezentanci najlepszych polskich uczelni technicznych. Konferencja otwarta została przez Tomasza Haiduka, członka zarządu firmy Siemens, która była Partnerem Technologicznym wydarzenia. W swoim wystąpieniu podkreślił on kluczowe znaczenie branży górnictwa odkrywkowego dla polityki energetycznej Polski. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że ponad 30% produkowanej energii elektrycznej dostarczane jest przez tę gałąź przemysłu.

Referat otwierający wygłosił dr Jacek Szczepiński, dyrektor firmy Poltegor-Instytut. Zaprezentował w nim aktualny stan oraz perspektywy branży górnictwa odkrywkowego w Polsce. Zwrócił on uwagę, że obecnie eksploatowane złoża węgla brunatnego umożliwią stabilne wydobycie i pracę kompleksów energetycznych do 2030r. Przedstawił również możliwości wypełnienia luki powstałej po wyeksploatowaniu aktualnie pracujących kompleksów energetycznych, poprzez rozpoczęcie eksploatowania dotychczas niezagospodarowanych złóż węgla brunatnego, szacowanych w Polsce na ponad 23 mld ton.

Część merytoryczna konferencji została podzielona na cztery sesje, podczas których wygłoszono czternaście referatów. Ich tematyka dotyczyła sterowania maszynami górnictwa odkrywkowego, przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz diagnostyki maszyn we współczesnej kopalni. Równocześnie z wykładami na sali głównej prowadzone były zajęcia na sali warsztatowej, podczas których zaprezentowano rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się podczas pracy w kopalni odkrywkowej.

- Konferencja od lat stanowi forum umożliwiające wymianę doświadczeń reprezentantów różnych sektorów branży. Duża reprezentacja kopalni odkrywkowych oraz cementowni, a także obecność dostawców technologii oraz biur projektowych pozwala na kompleksową dyskusję o możliwościach i kierunkach rozwoju branż - mówił Cezary Mychlewicz z firmy Siemens, organizator konferencji. - Nie bez znaczenia pozostaje praktyczny wymiar konferencji i fakt, że uczestnicy z różnych zakładów przemysłowych mogą czerpać wzajemnie ze swego doświadczenia. Dzięki referatom poświęconym przeprowadzonym wdrożeniom, uczestnicy mogli zobaczyć jak poradzono sobie w innych zakładach przemysłowych z problemami, z którymi często spotykają się w swojej codziennej praktyce.

Żywym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się wspólne wystąpienie Krzysztofa Okońskiego z firmy Siemens i Marcina Kołodziejczaka z firmy Merrid Controls, poświęcone cyberbezpieczeństwu w kopalniach. Prelegenci zaprezentowali, na przykładzie wybranych funkcjonalności systemu Siemens WinCC OA, przegląd najnowszych wytycznych, rekomendacji i norm związanych z cyberbezpieczeństwem, jakie powinny spełniać przemysłowe systemy SCADA, DCS i PLC.

Również Jacek Trykowski i Zbigniew Borczyk z firmy FUGO-Projekt zaprezentowali bardzo ciekawy referat, przybliżający temat tworzenia dokumentacji elektrycznej dla nowych i modernizowanych urządzeń z perspektywy projektanta części elektrycznych i automatyki. W wystąpieniu zaprezentowane zostały przykładowe przyczyny wstrzymania pracy koparek i przenośników taśmowych, przy jednoczesnym wskazaniu działań pozwalających na wydłużenie czasu ich bezawaryjnej pracy: z mniejszą wydajnością, uzyskując taką samą wielkość wydobycia i oszczędzając jednocześnie konstrukcję maszyny.

Dużym uznaniem cieszył się również referat wygłoszony przez przedstawiciela firmy Actemium BEA, Grzegorza Szmidta. Autor omówił pełną automatyzację maszyn na placach składowych, umożliwiającą usprawnienie pracy i poprawę wydajności maszyn, przy jednoczesnym zminimalizowaniu czynnika błędu ludzkiego.

Za ciekawe uczestnicy uznali również wystąpienie prof. Jerzego Szymańskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, poświęcone wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do wspomagania zasilania powierzchniowych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy. Profesor w swoim referacie zaprezentował możliwość wykorzystania w zakładach górniczych energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenach zabezpieczonych pod działalność górniczą.

Jak mówi Robert Wojniak z firmy Siemens, węgiel brunatny jest nadal jednym z najbardziej opłacalnych dla polskiej energetyki źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Z punktu widzenia polskiej gospodarki jest to paliwo o strategicznym znaczeniu i ma bezpośredni wpływ na jej konkurencyjność. Aby utrzymać ciągłość wydobycia na obecnym poziomie, konieczne jest jednak podjęcie kroków umożliwiających eksploatację kolejnych złóż. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście trwających i planowanych inwestycji w polskiej energetyce, bazującej na węglu brunatnym, kamiennym i przyszłościowo w części na paliwie jądrowym.

Tak więc problematyka poruszana podczas konferencji z pewnością nadal będzie wzbudzała żywe dyskusje także w czasie kolejnej edycji tego wydarzenia, na które już dziś w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij