20-22 listopada 2017 r. w Krakowie odbył się IV Polski Kongres Górniczy. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”

Organizatorami Kongresu są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Fundacja dla AGH oraz Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego.

Hasłem tym organizatorzy wyrazili chęć zacieśnienia środowiskowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski, wdrożenia i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w kopalniach oraz określenia roli i miejsca przemysłu wydobywczego w przyszłości. Głównym Patronem Kongresu była firma KGHM Polska Miedź S.A. Podczas Kongresu wygłoszone zostały 403 referaty i wystąpienia w sesji plenarnej, 23 sesjach tematycznych, 3 sesjach satelitarnych i 2 sesjach o charakterze warsztatów.

W ciągu 10 lat, jakie minęły od pierwszego Kongresu, w górnictwie wiele się zmieniło, ale tematem otwartym ciągle pozostaje kwestia strategii energetycznej Polski. Duża część obrad była poświęcona temu właśnie zagadnieniu. Brak strategii to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Bez niej nie wiemy też, jak będzie wyglądała polityka państwa wobec węgla – mówił dr Jerzy Kicki, przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu.

Podczas wydarzenia poruszono następującą tematykę: „Bezpieczeństwo energetyczne – rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości”, „Górnictwo odkrywkowe”, „Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin”, „Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie”, „Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin”, „Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 2030/2050”, „Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie”, „Dziedzictwo górnictwa – przeszłość dla przyszłości”, „Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym”, „Nowe, przyjazne środowisku rozwiązania w procesie pozyskiwania węgla”, „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach”, „Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż”, „Górnictwo zrównoważonego rozwoju”, „Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni”, „Wentylacja i klimatyzacja kopalń”, „Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości”, „Nowoczesne systemy transportu pionowego”, „Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu”, „Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych”, „Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju”, „Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe”, „Stateczność wyrobisk górniczych”, „Kopalnia przyszłości – automatyka/ robotyka/ICT w górnictwie”, „Telematyka i elektryka w górnictwie podziemnym” oraz „Kształcenie dla górnictwa”.

Obrady były prowadzone równolegle w pięciu salach. W ramach sesji, których tematem głównym było górnictwo odkrywkowe, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu interesujących prelek cji. Omówiono m.in.: zagrożenia osuwiskowe (autorzy referatu: Robert Podolski, Miranda Ptak i in.), uwarunkowania hydrogeologiczne wydobycia kopalin (Jacek Szczepiński) czy też aktualne problemy gospodarki surowcami mineralnymi (Marek Nieć, Krzysztof Galos, Jarosław Szlugaj).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij