Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w dniach 8-10 listopada 2017 r. w Rytrze zorganizował już XXVII konferencję z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”.

Konferencja została objęta patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju. Patronat medialny nad konferencją pełniło pismo „Kruszywa”.

 Konferencja została zainaugurowana otwartym posiedzeniem Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi pt. „Problemy polityki surowcowej państwa”, które rozpoczęło odczytanie listu Głównego Geologa Kraju oraz przedstawienie aktualnych i projektowanych regulacji prawnych w zakresie polityki surowcowej kraju, a także szeregu innych zagadnień związanych z opracowywaną polityką surowcową kraju.

 Pierwszy dzień konferencji upłynął głównie na prezentacji istotnych bieżących zagadnień prawnych, m.in. omówiono problem legislacyjnych barier funkcjonowania geologii i środowiska, planowania przestrzennego w aspekcie przygotowywanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego a także problematyki strategii państwa w pozyskiwaniu informacji geologicznej. Zaprezentowano również podsumowanie projektu MINATURA 2020 dotyczącego złóż kopalin o znaczeniu publicznym.

 Drugi dzień konferencji został podzielony na cztery sesje. Omówiono kwestie związane z prowadzeniem działalności eksploracyjnej, mającej na celu rozpoznawanie wystąpień złóż rud metali, zmian stanu zasobów rud Zn-Pb w ostatnim 60-leciu, a także przedstawiono potencjał surowcowy Angoli. Nie zabrakło tematów związanych z pozyskiwaniem metanu z pokładów węgla kamiennego w GZW, wpływu parametrów petrograficznych węgli kamiennych na jakość koksu, gospodarowaniem surowcami ilastymi (na przykładzie powiatu bolesławieckiego), oceną surowcową kopalin towarzyszących złożom węgla brunatnego i praktycznym wykorzystaniem danych Mapy Geośrodowiskowej Polski. Przedstawiono także problematykę ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze, analizę konkurencyjności wybranych krajów wysokorozwiniętych w zakresie podaży i popytu surowców mineralnych wg projektu INTRAW, zagadnienia optymalizacji kosztów prac wiertniczych oraz problematykę opróbowania pośredniego złóż.

Trzeci dzień konferencji obfitował w kolejne interesujące referaty. Po raz pierwszy w historii konferencji odbyła się sesja posterowa, w trakcie której przedstawiono siedem prezentacji wyróżniających się wysokim poziomem merytorycznym i graficznym. W sesji referatowej przedstawiono przydatność kopaliny bazaltowej ze złóż Rutki i Ligota, ocenę bloczności piaskowców złoża Górka-Mucharz, problematykę mieszanin samozestalających, na przykładzie popiołów lotnych i iłów beidellitowych z Bełchatowa, a także uwarunkowania wykorzystania popiołów i żużli energetycznych w rolnictwie i rekultywacji.

W Konferencji wzięło udział 125 osób. Wśród uczestników oraz prelegentów obecni byli przedstawiciele m.in.: Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Uniwersytetu Śląskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnipro (Ukraina), przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, kopalń, firm związanych z górnictwem oraz kancelarii prawnych.

Tak szerokie i zróżnicowane grono uczestników pozwoliło na merytoryczną i interesującą dyskusję związaną z gospodarką surowcami mineralnymi, polityką surowcową i regulacjami prawnymi Polski i Unii Europejskiej, ochroną zasobów złóż kopalin czy dostępnością i wystarczalnością zasobów złóż.

W imieniu organizatorów już teraz zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, która odbędzie się w listopadzie 2018 r.

 

 mgr inż. Jarosław Szlugaj
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij