W dniu 11.08.2017 r. otwarty został niespełna 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Rychnowo, który stanowi kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim.

Otwarty odcinek to składowa część inwestycji o łącznej długości ok. 20,1 km, która została podzielona na dwa zadania realizacyjne: C1 Ostróda Południe - Rychnowo (8,8 km) i  C2 Rychnowo - Olsztynek Zachód (11,2 km).
Prace polegały na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Nowo otwarta droga na całym odcinku biegnie po nowym śladzie. Wykonawcą zadania o wartości 299,2 mln zł była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o., a cała inwestycja jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej.
Oprócz udostępnionego odcinka drogi, którego długość to 8,8 km, do użytku oddano także węzły drogowe budowane na sąsiednich odcinkach S7 realizowanych przez innych wykonawców i planowanych  do zakończenia w późniejszym terminie, tj. jesienią 2017 roku, co łącznie daje około 12 km drogi. Jest to usprawnienie komunikacji tego fragmentu trasy z istniejącą już infrastrukturą.
Odcinek drogi, który został udostępniony, stanowi kolejny etap robót związanych z budową drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. Obecna długość dróg wybudowanych i udostępnionych w województwie warmińsko – mazurskim. To ponad 122 km trasy na odcinkach: Elbląg – Ostróda Północ (59,4 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), Nidzica – Napierki (22,7 km) oraz Ostróda Południe – Rychnowo (8,8 km). W trakcie prac pozostają jeszcze dwa odcinki S7 o łącznej długości 20,8 km, których zakończenie inwestycji planowane jest w tym roku. W efekcie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie drogi ekspresowej.
W dniu 11.08.2017r. podpisano również Aneksy do Programów Inwestycji Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Stradomno oraz na drodze krajowej nr 51 na odcinku Smolajny – Kosyń. Zakres prac, jakie są planowane w ramach tej inwestycji  obejmuje wykonanie chodnika przy drodze krajowej nr 16 po lewej stronie o długości 1120 m oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Odcinek Smolajny – Kosyń zostanie poszerzony i wzmocniony, zlikwidowane zostaną nienormatywne łuki drogi, zbudowany chodnik wraz z ciągiem pieszo – rowerowym i zatoki autobusowe.  Dodatkowo, w planach jest również budowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną.


Źródło: GGDKiA
Fot. źródło: GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij