11 lipca 2017 roku, GDDKiA przekazała do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym realizacji obwodnicy Łańcuta w ciągu DK94 (dł. 5,8 km)

Realizacja inwestycji ma przebiegać w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”, a koniec budowy planowany jest 2021 rok
Proces przygotowania do realizacji inwestycji, został rozpoczęty niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka – aneksu do programu inwestycji. Przyszły wykonawca obwodnicy w ciągu DK94, zobowiązany będzie do pozyskania wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń, realizację budowy oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Parametry techniczne obwodnicy, jakie zostały przyjęte, przedstawiają się następująco: 
- Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego)
- Prędkość projektowa – 60 km/h
- Kategoria obciążenia ruchem: min. KR5
- Przekrój jezdni:
     dwupasowy, z częścią jezdni wyłączoną z ruchu , na której usytuowano barierę energochłonną
     uliczny od km 613+767 do km 616+685;
     drogowy od km 616+685 do km 619+589;
- Szerokość pasów ruchu: 3,5m
- Chodniki – szer. 2,0m
- Ciągi pieszo – rowerowe – szer. 3,5-4.0m
- Szerokość jezdni dróg dojazdowych – 5,00 - 6,00 m

Ponadto, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg oraz rowerzystów, inwestycja obejmie również budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo- rowerowych, a także zatok autobusowych. Droga ma zostać wyposażona również w sieć skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond jednopasmowych. Skrzyżowania DK94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, DP 1520 R, zostaną utrzymane.


Źródło: GDDKiA
Fot. GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij