26-28 kwietnia w Kudowie-Zdroju odbyła się już XVII edycja konferencji Kruszywa Mineralne „Surowce – Rynek – Technologie – Jakość”

Jak co roku, Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem w branży kruszyw – udział w wydarzeniu wzięło ok. 270 osób, w tym wielu znamienitych gości, m.in.: prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński, dyrektor OUG we Wrocławiu Robert Podolski, dyrektor Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Waldemar Kaźmierczak oraz dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr. Monika Hardygóra.
Obrady toczyły się w siedmiu sesjach tematycznych, podczas których zaprezentowano kilkadziesiąt referatów, które opublikowano w wydawnictwie Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki
Wrocławskiej – monografi i „Kruszywa mineralne” t. 1.
Podczas sesji otwarcia Aleksander Kabziński przedstawił założenia oraz realizację projektu „Solidne Kruszywa”, a Łukasz Machniak omówił prognozy zapotrzebowania na kruszywa dla potrzeb budownictwa drogowego. Sesję zamykał referat O. Kozłowskiej, M. Sołomachy i I. Walentek pt. „Istniejąca i perspektywiczna baza zasobowa kruszyw żwirowo-piaskowych wg danych mapy geośrodowiskowej Polski”. Zaprezentowano wiele prelekcji dotyczących eksploatacji złóż i ich przeróbki, m.in.: eksploatację bloczną i wzrost efektywności gospodarki złożem granitu „Borów” (M. Stefanicka, A. Pietras, B. Korzeniowski), przebieg procesu przesiewania kruszyw w bębnach stożkowych i kaskadowych (P. Wodziński, R. Modrzewski, K. Ławińska), zastosowanie płuczek wysokociśnieniowych w procesie płukania kruszyw żwirowych (J. Łagowski, D. Saramak) czy też określenie poziomu emisji i zapylenia dla wybranych kruszarek (A. Saramak, Z. Naziemiec). Uczestnicy z uwagą wysłuchali także referatu autorstwa Dariusza Woźniaka dotyczącego nowej metody pomiaru oporu toczenia taśmy przenośnikowej po krążnikach.
Inna, ważna grupa zagadnień dotyczyła jakości kruszyw i produktów. Omówiono m.in. zjawisko reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw (Z. Naziemiec, A. Garbacik, G. Adamski) oraz aktualne badania w tej kwestii (S. Góralczyk, M. Filipczyk), a także zaprezentowano wpływ rodzaju kruszywa na przyczyny destrukcji betonu (M. Rembiś). Podczas konferencji nie zabrakło tematów związanych z aktualnymi zagadnieniami formalnoprawnymi górnictwa kruszyw, m.in. przedstawiono nowy standard wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin (K. Galos, P. Pietkiewicz, R. Uberman), istotne dla górnictwa zmiany z zakresu planowania przestrzennego w projekcie kodeksu  rbanistyczno- -budowlanego (M. Wiland) czy też problem likwidacji zakładu górniczego (M. Ptak, Z. Kasztelewicz).
Prezentacje merytoryczne uzupełniały prelekcje przedstawicieli fi rm związanych z branżą kruszyw, dzięki czemu uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszą ofertą produktową. Trzeciego dnia imprezy uczestnicy tradycyjnie wzięli udział w wycieczce technicznej– tym razem do Kłodzka, która miała na celu zapoznanie się z wieloma odmianami kamienia wykorzystywanego w architekturze tego miasta. Magazyn „Kruszywa” jako patron medialny wydarzenia już teraz zaprasza na kolejną edycję konferencji, która odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2018 roku.

Do zobaczenia!


Auto: Marlena Machura/ redkacja Magazynu KRUSZYWA

Fot. Marlena Machura/ redkacja Magazynu KRUSZYWA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij