Firma Budimex wykona prototypowy odcinek nawierzchni drogowej

Firma Budimex wykona prototypowy odcinek nawierzchni drogowej, w związku z projektem „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiałów z recyklingu nawierzchni asfaltowej” (InnGA). Sam projekt jest realizowany przez konsorcjum w skład, którego wchodzą: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska oraz Budimex S.A., a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka, przeznaczyło na jego cel część środków finansowych.

Celem i głównym zamierzeniem przedsięwzięcia, jest wykazanie technologicznej zasadności produkcji mma z udziałem granulatu asfaltowego w ilości większej niż dopuszczalne jest to przez obecne przepisy. W planach jest także modyfikacja oprzyrządowania wytwórni mma, w taki sposób by umożliwić dozowanie przetworzonego destruktu asfaltowego zgodnie z nową technologią.
Projekt zakłada budowę oddzielnych sekcji drogowych, na których planowane jest użycie mieszanek mineralno – asfaltowych do warstw wiążącej i podbudowy z 50% udziałem granulatu asfaltowego oraz 30% udziału granulatu asfaltowego pochodzącego ze starej warstwy ścieralnej SMA do nowej warstwy ścieralnej również wykonanej w technologii mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Stąd też, w ramach realizacji założeń projektu, Budimex wykona dwa odcinki prototypowe nawierzchni drogowej, z których pierwszy znajdzie się na drodze gminnej w ciągu ulicy Kieleckiej w Jędrzejowie, a drugi w ciągu DK 78, odcinek od miasta Nagłowice do Stacji Orlen.
Mieszanka, która będzie zastosowana do budowy dróg, przygotowana będzie przez unikalną -  2 bębnową wytwórnię mas bitumicznych, mieszczącą się w miejscowości Potok Mały w okolicy Jędrzejowa.

Dalsze prace rozwojowe, skupiać się będą na opracowaniu procedur oraz wymagań produkcyjnych, na podstawie wniosków z budowy prototypowych odcinków dróg.


Źródło: budimex.com.pl
Fot. źródło: thinkstock.com


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij