GDDKiA przekazała Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym budowy ostatnich odcinków na terenie województw: łódzkiego i śląskiego.

W przypadku Śląska mowa o drodze od węzła Rząsawa do granicy województwa łódzkiego/śląskiego (odcinek E), natomiast na terenie województwa łódzkiego, do realizacji będą cztery odcinki: A (węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe), B (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk), C (węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko), D (węzeł Radomsko – granica województw śląskiego).
Realizacja ma mieć formułę „Projektuj i buduj”, i zakończyć się do 2021 r.
Przetarg zostanie ogłoszony przez GDDKiA natychmiast po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Województwo łódzkie
Zadanie dla przyszłego wykonawcy będzie polegało na wykonaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej oraz wybudowaniu autostrady o łącznej długości 63,8 km (odcinek A o długości 15,84 km, odc. B o długości 24,21 km, odc. C o długości 16,72 km, odc. D o długości 7,02 km). Decyzję ZRID na wszystkie cztery odcinki uzyskano 11 listopada 2013 r.
Budowa tych czterech odcinków, stanowi ostatni brakujący fragment autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy na terenie województwa (od granicy z województwem kujawsko – pomorskim do granicy z województwem śląskim będzie liczyła 167, 3 km. Na chwilę obecną, kierowcy mogą korzystać z 121 km autostrady zawierający stary odcinek węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód.  
- Odcinek A, czyli istniejąca obecnie tzw. „stara autostrada” od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dalej między węzłem Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe droga będzie miała po cztery pasy ruchu w każdym kierunku, czyli tak jak obecnie. Najistotniejsza zmiana będzie dotyczyła odcinków: B, C i D, czyli obecnego odcinka drogi krajowej nr 1. W miejsce dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną naturalnie wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu pojawią się węzły bezkolizyjne: w Kamieńsku A1/dw484 i w Radomsku A1/dk42. Przekrój nowej autostrady będzie się składał z 2 jezdni, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m.- podaje GDDKiA.

Województwo śląskie
Przyszły wykonawca, wyłoniony w przetargu publicznym, będzie odpowiedzialny za wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej, uzyskanie decyzji dla budowy oraz użytkowania autostrady oraz wybudowanie autostrady o długości 16,9 km w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1.
- Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m. W ciągu autostrady wybudowany również zostanie jeden węzeł autostradowy w Mykanowie oraz 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze – przedstawia GDDKiA.
Odcinki F, G, H, I autostrady A1 są współfinasowana ze środków finansowych Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, natomiast odcinek E finansowany będzie ze środków, jakimi dysponuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dokończenie budowy autostrady A1 to jedno z kluczowych działań objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Do 2021 r. autostrada ta będzie przejezdna na całej zakładanej długości - od Trójmiasta do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach. Przyczyni się to do ułatwienia dostępu do trójmiejskich portów na Bałtyku nie tylko dla mieszkańców Polski, ale także dla przedsiębiorców z Czech, Słowacji czy Węgier, co podniesie konkurencyjność polskich portów i będzie miało wpływ relacje gospodarcze z naszymi południowymi sąsiadami.

Źródło: GDDKiA
Foto źródło: GDDKiA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij