11-14 czerwca w Kościelisku odbyła się już piąta edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, której głównym organizatorem jest Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Patronat honorowy nad tego¬roczną Konferencją objęli: Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, prof. Tadeusz Słomka – rektor Akademii GórniczoHutniczej, dr inż. Adam Mirek – prezes Wyższego Urzędu Górniczego, oraz prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński – przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN.

Podczas piątej edycji SGO położono nacisk na kilka ważnych dla branży kruszyw tematów, które omówiono podczas dziesięciu paneli. Prelegenci poruszyli problem bezpiecznego wydobywania kopalin i minimalizacji zagrożeń naturalnych – m.in. A. Kopertowski z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przedstawił model zarządzania i sterowania wydobyciem oraz dostawami węgla w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Kolejną istotną grupą tematyczną były uregulowania prawne w zakresie działalności górniczej związane z uzyskiwaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, opracowywaniem raportów oraz uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a także z prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych. Warto wspomnieć chociażby o prezentacji autorstwa A. Maja, Z. Rawickiego (Wyższy Urząd Górniczy) nt. zastosowania w praktyce Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowe-go w ruchu zakładu górniczego, o prelekcji M. Ptak oraz Z. Kasztelewicza nt. problemów i oczekiwanych kierunków zmian związanych z likwidacją zakładu górniczego, a także referacie pt. „Zagadnienia formalnoprawne w górnictwie odkrywkowym – koncesje, ochrona środowiska, procedury” autorstwa A. Palukiewicza reprezentującego Kancelarię Prawną SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k.

Tradycją Szkoły Górnictwa Od¬krywkowego jest szerokie omówienie problemów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w kopalniach odkrywkowych dotyczącymi: urabiania mechanicznego i techniki strzelniczej, eksploatacji spod lustra wody, procesu załadunku i transportu, przeróbki i obróbki kamienia blocznego, odwadniania kopalń, rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych oraz optymalizacji działalności produkcji górniczej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Zaprezentowano m.in. ciekawy referat autorstwa E. Rusińskiego, J. Czmochowskiego, P. Moczko, D. Pietrusiaka i T. Smolnickiego z Politechniki Wrocławskiej nt. projektowania i badań maszyn wielkogabarytowych zgodnie z wytycznymi norm międzynarodowych, przedstawiono projekt RTRO-Coal dotyczący bieżącej aktualizacji modelu złoża i optymalizacji eksploatacji w kopalniach węgla brunatnego (W. Naworyta, M. Sikora – AGH Kraków), a także omówiono innowacyjne metody produkcji kruszyw foremnych (T. Gawenda – AGH Kraków).

Kolejna edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszą się dyskusje nt. nowości technologicznych oraz rozwiązań optymalizacyjnych, które to mają bezpośredni wpływ na rozwój branży górnictwa odkrywkowego.

Już teraz w imieniu organizatorów zapraszamy na kolejną edycję konferencji!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij